แผนเศรษฐกิจใหม่ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้า ยกระดับการบริโภค

  • สร้างระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด จัดทำแผนเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้องค์กรมีโอกาสในการก้าวหน้ามากขึ้น และมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับประชาชน
  • นำเสนอแผนการใหม่ 100 รูปแบบ ที่มุ่งเน้นสังคม อนาคต และเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น ประจำทุกเดือน เพื่อสร้างยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับการพัฒนาเมืองให้ดียิ่งขึ้น และเปิดช่องทางการตลาดใหม่ ๆ สําหรับองค์กร สนับสนุนองค์กรเพื่อจัดสรรทรัพยากรและดําเนินการด้านการตลาดทั่วโลก
  • นำเสนอสินค้าใหม่ 100 รายการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการผลักดันคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นเป็นประจำทุกเดือน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 นครเฉิงตูได้จัด “การประชุมเกี่ยวกับการจัดทำแผนเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่ 2563” นำเสนอแผนการทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่กว่า 1, 000 รูปแบบและผลิตภัณฑ์ใหม่กว่า 1,000 รายการ ขณะเดียวกันได้เปิดตัว “มาตรการเพื่อโอกาสในการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจใหม่” ด้วย นายฟ่าน รุ่ยผิง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพรรคประจำมณฑล ระบุว่า ผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจใหม่ องค์กรเศรษฐกิจใหม่ และวิสาหกิจเศรษฐกิจใหม่ เป็นกำลังสำคัญในด้านการพัฒนาการตลาด ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโควิด19 กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลก นครเฉิงตูจะดำเนินการตามข้อกำหนดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการกำหนดระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด เพื่อเพิ่มคุณภาพในด้านการบริโภค สร้างโอกาสและความต้องการของตลาด ในหลาย ๆ เขตพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน
การประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับ “แผนเศรษฐกิจใหม่ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้า ยกระดับการบริโภค” การประชุมจัดขึ้นรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟซึ่งมีเวทีหลัก 1 แห่งและกระจายการถ่ายทอดสดผ่านหน้าจอย่อยอีก 3 แห่ง นำเสนอแผนการทางเศรษฐกิจและสินค้าใหม่กว่า 100 รายการ จากองค์กร 47 แห่งในนครเฉิงตู  ซึ่งดึงดูดผู้ชมออนไลน์มากกว่า 1 ล้านคน นอกจากนั้น ยังมุ่งมั่นส่งเสริมการให้บริการส่วนบุคคล เช่น ความบันเทิงแบบดิจิทัล การศึกษาออนไลน์และการกีฬาอัจฉริยะ เพื่อให้ทุกคนและทุกครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มการบริหารจัดการด้านอาหารที่ดีขึ้น เร่งปรับโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ส่งเสริมการบริหารงานอัจริยะ การแพทย์อัจฉริยะ การขนส่งอัจฉริยะ สร้างระบบเมืองอัจฉริยะด้วยระบบจำแนกขยะอัจฉริยะ
นายฟ่าน รุ่ยผิง  ยังระบุว่า การแพร่ระบาดไม่ได้เป็นเพียงการทดสอบความสามารถในการปกครองเมืองเท่านั้น แต่ยังเร่งให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเมืองทางอ้อม กลายเป็นตัวผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง โดยนครเฉิงตูได้สร้างแพลตฟอร์มการให้คำปรึกษาออนไลน์ องค์กรมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยสร้างการตลาดเชิกรุกใหม่ ๆ สร้างการดำเนินงานแบบโรงงานไร้คนงาน และการจัดการอัจฉริยะ ส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศอุตสาหกรรม เร่งฟื้นฟูเมือง การแลกเปลี่ยนการค้าแบบไร้การพบหน้า และปรับการค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนั้น ยังระบุว่า ได้พิจารณาการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่และส่งเสริมพลังงานจลน์ใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการผลักดันการพัฒนาเมือง มุ่งเน้นไปที่ “เศรษฐกิจใหม่ 6 รูปแบบ” สร้าง “สถานการณ์จำลองการประยุกต์ใช้ 7 แห่ง” เพื่อเร่งสร้างเขตพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ สร้างเมืองอัจฉริยะ อุตสาหกรรมอัจฉริยะ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาสีเขียว  โดยเชื่อว่า 3 ปีหลังจากนี้ แผนการเศรษฐกิจใหม่นี้จะกลายเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
ในปี 2562 องค์กรเศรษฐกิจใหม่ของเฉิงตูมีมากถึง 366,000 แห่ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.6 เมื่อเทียบกับปี 2561 องค์กรกว่า 100 แห่ง มีรายได้มูลค่ารวมกว่า 28,550 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2561 ผู้ประกอบการเศรษฐกิจรายใหม่ได้รับเงินทุนมูลค่าทั้งสิ้น 19,360 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.1 ปัจจุบันมีองค์กรที่มีมูลค่าบริษัทมากกว่า 1 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ  เปิดตัวใหม่กว่า 6 แห่ง วิสาหกิจใหม่เพิ่มขึ้นจาก 18,000 แห่ง เป็น 36,000 แห่ง ภายใน 2 ปี โดยมีอัตราเฉลี่ยการจดทะเบียนการค้า 7 แห่ง/ชั่วโมง มีการลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 4,000 ล้านหยวน เป็น 52,000 ล้านหยวน รายได้รวมจากการดำเนินกิจการใหม่กว่า 400,000 ล้านหยวน ดัชนีของเศรษฐกิจใหม่และจำนวนประชากรที่ประกอบอาชีพใหม่อยู่ในอันดับ 3 ของประเทศ ทำให้นครเฉิงตูยังสามารถรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับร้อยละ 8 เป็นเวลา 12 ไตรมาสติดต่อกัน
นครเฉิงตูกำลังเร่งการสร้างพื้นที่สาธิตเมืองสวนสาธารณะโดยอาศัยแนวคิดการพัฒนารูปแบบใหม่ ปรับทั้งทิศทางการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปและการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ ประยุกต์ใช้นวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ นครเฉิงตูจะนำเสนอแผนการใหม่ที่มุ่งเน้นสังคม อนาคต และเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นทั้ง 100 รูปแบบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเปิดโอกาสทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ วงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาเมือง สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรม ส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ผสมผสานรูปแบบธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ ฯลฯ เพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ คว้าโอกาสทางการตลาดได้มากขึ้น สร้างพื้นที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณภาพสูงกว่า 10 ล้านตารางเมตร มูลค่าการลงทุนกว่า 10, 000 ล้านหยวน เพื่อเร่งสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ในการจัดสรรทรัพยากรและดำเนินการด้านการตลาดทั่วโลก
**********************************************

แหล่งที่มา เว็บไซต์ http://news.chengdu.cn/2020/0401/2112865.shtml ฉบับวันที่ 31 มีนาคม 2563

Avatar

Chengdu_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม