- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

“เส้นทางมุ่งลงใต้” ไฮไลท์ของการประชุมความร่วมมือรอบอ่าวเป่ยปู้

      การประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ ครั้งที่ 10 และการประชุมว่าด้วยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน ครั้งที่ 2 พร้อมเปิดฉากในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่นครหนานหนิง เขตฯ กว่างซีจ้วง

      “เขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้” หรือ Pan-Beibu Gulf Economic Cooperation Zone (泛北部湾经济合作区) เป็นหนึ่งในกลไกความร่วมมือที่สำคัญระดับอนุภูมิภาคภายใต้กรอบความร่วมมือจีน-อาเซียน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณอ่าวเป่ยปู้ (อ่าวตังเกี๋ย) ได้แก่ จีน เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไนฯ และไทย

ตามรายงาน การประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ ครั้งที่ 10 และการประชุมว่าด้วยการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน ครั้งที่ 2" (Pan Beibu-Gulf Economic Cooperation Forum and China-Indochina Peninsular Economic Corridor/泛北部湾经济合作论坛暨第二届中国—中南半岛经济走廊发展论坛)มีหัวข้อหลักว่าด้วย ‘Create a new international land and sea trade channel, Jointly Forging China-ASEAN Community of Shared Destiny’ (打造国际陆海贸易新通道,共建中国—东盟命运共同体) โดยทุกฝ่ายจะร่วมหารือในเชิงลึกเพื่อหาโมเดลความร่วมมือทางบกและทะเลรูปแบบใหม่ใน “เส้นทางมุ่งลงใต้”

การหารือจะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) เป้าหมาย ภารกิจ แนวทางความร่วมมือ ขอบเขต/สาขาความร่วมมือ และโครงการความร่วมมือสำคัญของการพัฒนาเส้นทางการค้าระหว่างประเทศ “บก+ทะเล” ร่วมกับอาเซียน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”(Belt and Road Initiative: BRI) อีกด้วย

รูปแบบการประชุม “1 + 3” คือ 1 พิธีเปิด กับ 3 เวทีเสวนา ประกอบด้วย (1) ความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเมืองท่าเรือของจีนกับอาเซียน (2) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน และ (3) Think Tank การยกระดับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้เพื่อความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ BRI

นายเว่ย หราน (Wei Ran/魏然)รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ฯ ให้ข้อมูลว่า ข้อริเริ่มความร่วมมือรอบอ่าวเป่ยปู้ เริ่มขึ้นเมื่อปี 2549 ถือเป็นกลไกความร่วมมือใหม่ในอนุภูมิภาคระหว่างจีนกับประเทศสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือในพื้นที่รอบอ่าวเป่ยปู้ บนหลักการ “ส่งเสริมเกื้อกูลกัน ประสบความสำเร็จร่วมกัน และเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมกัน” เป็นเวทีที่เปิดให้ทุกฝ่ายร่วมหารือและกำหนดแนวทางความร่วมมือ รวมทั้งขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติจริง

การประชุมปีนี้ได้รับการสนับสนุนจาก 18 หน่วยงาน อาทิ คณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน(NDRC) กระทรวงคมนาคมขนส่ง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และรัฐบาลเขตฯ กว่างซีจ้วง

ตามรายงานล่าสุด มีผู้ตอบรับเข้าร่วมงานจากทั้งในจีนและต่างประเทศแล้วกว่า 300 คน

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

 [*]สำนักงานเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้และความร่วมมือกับอาเซียน (Beibu Gulf Economic Zone & Cooperation with ASEAN office of Guangxi/广西北部湾经济区和东盟开放合作办公室) เป็นหน่วยงานระดับกรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการด้านการวางแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้และความร่วมมือเปิดสู่ภายนอกของเขตฯ กว่างซีจ้วงกับอาเซียน โดยมีรองประธานเขตฯ กว่างซีจ้วง (เทียบเท่ารองผู้ว่าการมณฑล) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานฯ

 

 

จัดทำโดย นายชิว เจียเหว่ย ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

แหล่งที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com/(中国新闻网) ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ภาพประกอบ http://sub.gxnews.com.cn/staticpages/subject/46311.shtml