เสฉวนเร่งผลิต “ช่างเทคนิค” สานฝันนโยบาย Made in China 2025

 

หลังจากที่ มณฑลเสฉวนได้ถูกคัดเลือกให้เป็นเมืองนำร่องในการดำเนินยุทธศาสตร์ “Made in China 2025 อย่างเต็มตัว ทั้งรัฐบาลมณฑลเสฉวน ภาคเอกชน รวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกันเพื่อพลิกโฉมเศรษฐกิจของมณฑลเสฉวนให้แข็งแกร่ง ปฏิวัติภาคอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน รัฐบาลมณฑลเสฉวนได้วางแผนเร่งพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้แก่บุคลากร ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดศักยภาพทางเศรษฐกิจในยุค 4.0

เกี่ยวกับบุคลากรด้านเทคนิค จากสถิติในปี 2016 พบว่า มณฑลเสฉวนมีช่างเทคนิคที่มีทักษะขั้นสูงเพียง 1.1 ล้านคนเท่านั้น จึงทำให้ขาดแคลนบุคลากรในสายดังกล่าว ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ และสินค้าไอที ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมการผลิตหลักของมณฑลฯ 

รัฐบาลฯ จึงมีแผนพัฒนาบุคลากร โดยเตรียมจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาทักษะช่างเทคนิคขั้นสูง” ขึ้นมา 30 แห่งทั่วมณฑลฯ และจัดตั้ง “สำนักงานพัฒนาช่างเทคนิค” อีกกว่า 50 แห่ง เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพียงพอต่อการทำงานในภาคอุตสาหกรรม โดยตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี 2563 มณฑลเสฉวนจะมีช่างเทคนิคที่มีประสิทธิภาพสูงประมาณ 2.5 ล้านคน

ทั้งนี้ รัฐบาลมณฑลเสฉวนเชื่อว่า การจัดตั้งศูนย์พัฒนาดังกล่าวจะสามารถผลิตและพัฒนาช่างเทคนิคขั้นสูงให้มีคุณภาพ และเพียงต่อความต้องการในยุคอุตสาหกรรม 4.0 และจะสามารถเร่งผลักดันให้มณฑลเสฉวนตอบสนองนโยบาย “Made in China 2025 ที่เน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม