เสฉวนตั้งเป้า! ยกอุตสาหกรรมการบริการท้องถิ่นขึ้นสู่ระดับสากล

อุตสาหกรรมการบริการ หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน เป็นอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องโดยตรงจากภาคการผลิต กอปรกับเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถเพิ่มมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับเมืองนั้นๆ ซึ่งจำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับเมืองที่กำลังเดินหน้าพัฒนาอย่างมณฑลเสฉวน 

 

เพื่อพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมภาคการบริการ สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการมณฑลเสฉวนได้จัดการประชุมประจำปีเพื่อคิดวิเคราะห์วางแผนโครงการในอนาคต และในการประชุมดังกล่าวได้มีมติเป็นเอกฉันท์ก่ิอตั้ง คณะกรรมการอุตสาหกรรมการบริการมณฑลเสฉวน ขึ้น นับเป็นคณะกรรมการจัดการบริหารภาคการบริการชุดแรกในภูมิภาคจีนตะวันตก


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

โดยตลอดปี 2555 ภาคอุตสาหกรรมการบริการของมณฑลเสฉวนสามารถสร้างรายได้ทะลุ 8 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 17.24% ซึ่งโตเร็วกว่าค่า GDP ของทั้งมณฑลฯ โดยนับเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันที่สามารถทำรายแตะหลักแสนล้านหยวนอีกด้วย

 

นายกสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการมณฑลเสฉวน กล่าวว่า สมาคมฯ จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ และเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ อีกทั้งเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ในการชักจูงการลงทุนจากนอกประเทศและผลักดันวิสาหกิจท้องถิ่นออกสู่ตลาดสากล โดยอาศัย คณะกรรมการอุตสาหกรรมการบริการ ที่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเป็นผู้ที่คอยชี้แนะและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการอุตสาหกรรมการบริการ ชุดแรกนี้ ยังได้ระบุแนวความคิดการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 1) พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง 2) ยืนหยัดหลักการอย่างเคร่งครัดในการทำงานและแก้ไขปัญญา 3) เน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นที่รู้จัก 4) บูรณาการแนวความคิดเพื่อประยุกต์เป็น นวัตกรรมการบริการที่สร้างสรรค์

 

ปัจจุบัน สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการมณฑลเสฉวนมีพนักงานทั้งสิ้น 144 ตำแหน่ง โดยจะให้บริการข้อมูลในเชิงลึกทั้งในทางทฤษฎีและทางปฎิบัติที่ครอบคลุมในหลายๆ ด้าน อาทิ การเงินการธนาคาร การขนส่งโลจิสติกส์ การผลิต การค้าขายระหว่างประเทศ รวมไปถึงด้านการศึกษา การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เป็นต้น

 

ทั้งนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการบริการ จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของมณฑลเสฉวนให้เติบโตและก้าวหน้าอย่างมั่นคงไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในยุคสมัยนี้ ตลอดจน เป็นการกระตุ้นให้ภาคการบริการของมณฑลเสฉวนตื่นตัว เพื่อการยกระดับขึ้นสู่ความเป็นสากลในอนาคต

 

 

นายธวัช มหิตพงษ์

แหล่งที่มา
www.sc.chinanews.com วันที่ 13 ธันวาคม 2556

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม