- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

เศรษฐกิจกุ้ยโจวขยายตัว 16.1% ในช่วงไตรมาสแรกปี 64

สำนักงานสถิติมณฑลกุ้ยโจวได้แถลงสถิติทางเศรษฐกิจของมณฑลกุ้ยโจวในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 ซึ่งมีมูลค่า GDP 433,647 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 16.1 และเพิ่มขึ้นจากสองปีก่อน (ปี 2562-2563) โดยเฉลี่ยร้อยละ 6.8 โดยแบ่งเป็นภาคการเกษตร 46,298 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 ภาคอุตสาหกรรม 149,029 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2 และภาคบริการ 238,320 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7

ขณะเดียวกัน ตลาดภายในมณฑลมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 การค้าปลีกเติบโตร้อยละ 40.3 และรายได้จากธุรกิจร้านอาหารขยายตัวร้อยละ119.7 นอกจากนี้ ประชากรในเขตเมืองมีรายได้เฉลี่ย 10,396 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ขณะที่ในเขตชนบทมีรายได้เฉลี่ย 3,116 หยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 ในส่วนสินค้าโดยรวมราคาลดลง ส่งผลให้ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ลดลงร้อยละ 0.8

ที่สำคัญ มูลค่าการค้ากับต่างประเทศของมณฑลขยายตัวอย่างมาก โดยมีมูลค่าการนำเข้า-ส่งออก 13,915 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 85.7 แบ่งเป็นการนำเข้า 3,504 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 115.2 และการส่งออก 10,411 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.5

ที่มา: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1697531323477877898&wfr=spider&for=pc