เริ่มแล้ว!! ระเบียบอนุญาโตตุลาการในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้.. ความมั่นใจที่เที่ยงธรรมสำหรับธุรกิจต่างชาติ

มาแล้ว!! นโยบายรองรับความขัดแย้งครั้งใหม่ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความมั่นใจสำหรับนักลงทุนทั่วโลกที่มุ่งมั่นตั้งฐานที่มั่นทางธุรกิจในเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ กับระเบียบว่าด้วยระบบอนุญาโตตุลาการที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา

เปิดตัวระเบียบอนุญาโตตุลาการ.. สอดรับมาตรฐานระดับสากล

เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission – SHIAC) ได้ระดมหัวกะทิทั่วทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำระเบียบว่าด้วยระบบอนุญาโตตุลาการสำหรับใช้ในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ ซึ่งนับเป็นนโยบายรองรับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำธุรกิจในเขตการค้าเสรีฯ ในอนาคต

ระเบียบว่าด้วยระบบอนุญาโตตุลาการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ประกอบด้วยเนื้อหา 10 บทรวม 85 มาตรา ซึ่งครอบคลุมทั้งระเบียบ สถาบัน และกลไกการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาข้อพิพาททางธุรกิจภายในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ โดยนอกจากจะมีความสอดคล้องกับกฎระเบียบว่าด้วยระบบอนุญาโตตุลาการของประเทศจีนที่มีอยู่เดิมแล้ว หน่วยงาน SHIAC ยังได้นำเอาประสบการณ์ดำเนินงานของสถาบันอนุญาโตตุลาการจากองค์กรสหประชาชาติ ประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง เป็นต้น มาประยุกต์และพัฒนาต่อยอดให้ระเบียบดังกล่าวเป็นกลไกที่มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางธุรกิจในพื้นที่จริงได้อย่างตรงจุด

ต่างชาติลงทุนมั่นใจ.. ด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ “เปิดกว้าง + เที่ยงธรรม”

การประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยระบบอนุญาโตตุลาการในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ นับเป็นการดำเนินการตามแนวคิด “กล้าดำเนินการ กล้าทดลอง กล้าปฏิรูป” ที่จะก่อสร้างเขตการค้าเสรีของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง(习近平)ซึ่งวัตุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันการปฏิรูปและเปิดกว้างทางเศรษฐกิจจีนให้เป็นไปในทิศทางแนวเดียวกับเศรษฐกิจสากล โดยนอกจากจะสะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนาสร้างนวัตกรรมใหม่ทางเศรษฐกิจของจีนแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นใจและเสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรแก่นักลงทุนต่างชาติในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ด้วย

ทั้งนี้ หน่วยงาน SHIAC พยายามสร้างความโปร่งใสในระบบอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ด้วยการกำหนดให้มีคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการจำนวน 199 คนจาก 37 ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก จากคณะกรรมการทั้งหมด 625 คน โดยมีประเด็นใหม่ที่แตกต่างจากระบบอนุญาโตตุลาการเดิมที่ใช้กับพื้นที่อื่นๆ ของจีน ดังนี้

(1) ผู้ลงทุนสามารถขอรับบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากผู้ไกล่เกลี่ยที่ตนเองพอใจได้ โดยมิจำเป็นต้องเป็นผู้ไกล่เกลี่ยที่อยู่ในรายชื่อคณะผู้ไกล่เกลี่ย (panel of mediators) ที่หน่วยงาน SHIAC กำหนดไว้เสมอไป

(2) กรณีพิพาทที่มีมูลค่าต่ำกว่า 100,000 หยวนหรือ 16,120 ดอลลาร์สหรัฐ สามารถขอรับบริการระบบอนุญาโตตุลาการแบบรวบรัด (Summary procedure of arbitration) ได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ขอรับบริการ (ผู้ลงทุน) ที่ไม่สันทัดเกี่ยวกับระบบอนุญาโตตุลาการ สามารถใช้บริการแบบเบ็ดเสร็จได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเท่ากับ การขอรับบริการแบบมาตรฐาน (โดยทั่วไปจะต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 ล้านหยวนจึงจะขอรับบริการได้)

อย่างไรก็ดี แม้การประกาศใช้กฎระเบียบว่าด้วยระบบอนุญาโตตุลาการจะเป็นนิมิตรหมายอันดีที่สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลจีนในการปฏิรูปและเปิดกว้างเศรษฐกิจจีน ทว่า นักธุรกิจที่สนใจเข้าลงทุนในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ยังต้องติดตามความชัดเจนในทางปฏิบัติของกฎระเบียบดังกล่าวต่อไป พร้อมทั้งติดตามกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ทางการจีนจะทยอยประกาศใช้ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

————————————

จัดทำโดย นางสาววรางคณา ศศิธร เรียบเรียงโดย นายโอภาส เหลืองดาวเรือง

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

ข้อมูลอ้างอิง : การเข้าร่วมงานแถลงข่าว “กฎระเบียบว่าด้วยระบบอนุญาโตตุลาการในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้” ณ โรงแรม Westin ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งชาติจีน (China Council for the Promotion of International Trade : CCPIT) สาขานครเซี่ยงไฮ้

ที่มาภาพ : http://img.findlawimg.com , www.strategicresolutionsllc.com , http://mclaughlinmediators.com

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม