เมืองใหม่เฟิ่งตง มณฑลส่านซี เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการทดสอบกรดนิวคลีอิกใหญ่ที่สุดในภูมิภาคจีนตอนกลางและตะวันตก

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2563 คกก. บริหารเขตใหม่ซีเสียน เปิดตัว “Great Xi’an Medical Testing Center” ศูนย์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการเชื้อ COVID19 รวมไปถึงการวิจัยทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับการตรวจหาโรคติดเชื้อ และฐานวิจัยเชื้อโรคชนิดอื่นๆ แห่งใหม่ของมณฑลส่านซี

ศูนย์ปฏิบัติการฯ ใช้ชื่อภาษาจีนว่า “风东实验室” ตั้งอยู่ ณ Innovative Harbor (I-Harbor) ของเมืองใหม่เฟิ่งตง ครอบคลุมพื้นที่ 1,200 ตร.ม. ติดตั้งระบบความปลอดภัยทางชีวภาพด้วยเครื่องมือประเภท B2 ซึ่งให้ความสำคัญต่อระบบการจัดการของเสียในพื้นที่ โดยระบบจะทำการดูดก๊าซหรือสารปนเปื้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองออกไปบำบัด ทำให้ห้องอากาศในห้องปฏิบัติการบริสุทธิ์และปลอดภัย เหมาะกับการทดสอบ PCR การทดสอบหา DNA รวมไปถึงการทดสอบตรวจหาเชื้อมะเร็งและโรคติดเชื้อชนิดซับซ้อน

ศูนย์ปฏิบัติการฯ ามารถรองรับการตรวจทดสอบตัวอย่าง PCR ของผู้ตรวจ COVID19 ได้สูงสุด 50,000 ราย/วัน สามารถรายงานผลตรวจได้ในเวลาเพียง 4 ชั่วโมง แต่หากเป็นการตรวจสอบแบบฉุกเฉิน (Emergency Monitoring) อื่นๆ สามารถตรวจได้มากถึง 500,000 ตัวอย่าง/วัน ถือเป็นศูนย์ปฏิบัติการทางห้องวิทยาศาสตร์ที่มีกำลังการตรวจสูงสุดในภูมิภาคตอนกลางและตะวันตกของจีน

ศูนย์ปฏิบัติการฯ นี้อยู่ภายใต้การควบคุมของ คมธ. ป้องกันและควบคุมโรคมณฑลส่านซี เริ่มเดินหน้าให้บริการแล้ว โดยเชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูลผู้ป่วย COVID19 และระบบสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลรายบุคคลและการทดลองในห้องปฏิบัติการแห่งนี้ได้ทั้งหมด และแจ้งผลการตรวจหาเชื้อฯ รายบุคคลผ่าน Smartphone ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ สำหรับการวิจัยและตรวจสอบโรคติดเชื้อชนิดอื่นๆ ในอนาคต

อนึ่ง เขตใหม่ซีเสียนซึ่งได้รับอนุมัติจัดตั้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลกลางในปี 2557 ถือเป็นเขตใหม่ลำดับที่ 7 จากทั้งหมด 19 แห่งที่ได้รับการรับรองในระดับชาติ (State-level New Areas) และยังเป็นเขตแรกที่ใช้แนวทางการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาเมือง ควบคู่ไปกับแผนการสร้าง Greater Xi’an Area ที่ครอบคลุมนครซีอาน เมืองเสียนหยาง และเขตใหม่ซีเสียน ให้เป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของประชากรและอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของมณฑลส่านซี จึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่นับวันจะยิ่งมีความสำคัญต่อมณฑลส่านซี

เมืองใหม่เฟิ่งตง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเว่ย ได้รับการวางตัวเป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมเกิดใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและ Cloud โดยมี Fengdong Intelligent Computing Center เป็นศูนย์กลางการให้บริการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เมืองใหม่เฟิ่งตงยังได้รับการขนานนามให้เป็น “มันสมองของมณฑลส่านซี” และได้รับการยอมรับจากนาย Zhang Yunquan เลขาธิการคณะกรรมาธิการพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง สมาคมคอมพิวเตอร์จีน (High Performance Computing Professional Committee of China Computer Society) ว่าเป็นพื้นที่ที่มีพลังการคำนวณอัจฉริยะสูงสุด (Intelligent Computing Power) ในภูมิภาคจีนตะวันตก       

ปัจจุบัน วิสาหกิจด้านเทคโนโลยีใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของ Fengdong Intelligent Computing Center วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสินค้าต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะภายหลังความสำเร็จของ “Siyuan 270” ปัญญาประดิษฐ์ของบริษัท CamBricon ที่ผลิตชิปประมวลผลความเร็วสูง เพิ่มประสิทธิภาพการคำนวณแก่คอมพิวเตอร์ได้มากถึง 2,300 ล้านครั้ง/วินาที ซึ่งเป็นหนึ่งในทำเลสำคัญที่จะสามารถรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของมณฑลส่านซีและภูมิภาคตะวันตกได้ในอนาคต

ข้อมูลอ้างอิง

  1. http://fdxc.xixianxinqu.gov.cn/xwzx/fdyw/281188.htm
  2. https://new.qq.com/omn/20200908/20200908A04Z6800.html
  3. https://www.sxdaily.com.cn/2020-09/10/content_8683686.html
Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม