เมืองอิงถานตั้งเป้ามูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมทองแดงทะลุ 4 หมื่นล้านหยวนภายในปี 2564

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2564 รัฐบาลเจียงซีประกาศจะเร่งดำเนิน “โครงการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจทองแดงนานาชาติอิงถาน มณฑลเจียงซี” บนพื้นที่กว่า 12 ตารางกิโลเมตร โดยมีการก่อสร้างสวนโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในพื้นที่ดังกล่าว เช่น สถานีรถไฟ ถนน และคลังสินค้าทัณฑ์บน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมทองแดงให้ก้าวขึ้นเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการผลิตหลักแสนล้านหยวนของมณฑลเจียงซี

อุตสาหกรรมทองแดงนับเป็นอุตสาหกรรมสำคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองอิงถาน ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตตั้งแต่การถลุง หลอม แปรรูป และจำหน่ายทองแดงที่ใหญ่ที่สุดของจีน ทั้งนี้ เมืองอิงถานมีกำลังการถลุงและหลอมทองแดงคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของปริมาณการถลุงและหลอมทองแดงทั้งประเทศ และยังครองสัดส่วนร้อยละ 13.5 ของปริมาณการแปรรูปทองแดงทั้งประเทศ รวมทั้งมีการใช้วัตถุดิบทองแดงกว่า 3.5 ล้านตันต่อปี จึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งทองแดงของโลก”

รัฐบาลอิงถานให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมทองแดงอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งเงินทุนอุดหนุนสำหรับพัฒนาวิสาหกิจทองแดง ในปี 2563 เมืองอิงถานมีวิสาหกิจด้านการผลิตทองแดงมากกว่า 170 แห่ง โดยมีวิสาหกิจนำร่องอุตสาหกรรมทองแดงที่สำคัญระดับประเทศ อาทิ บริษัท Jiangxi Copper Corporation และบริษัท Jiangxi Xinborui Technology Co., Ltd. เป็นต้น ขณะที่เมืองอิงถานตั้งเป้ามูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมทองแดงทะลุ 4 หมื่นล้านหยวนภายในปี 2564 มูลค่าการผลิตทะลุ 6 หมื่นล้านหยวนภายในปี 2566 และมูลค่าการผลิตทะลุ 1 แสนล้านหยวนภายในปี 2568

โอกาสของไทย สำหรับไทย มีการใช้ทองแดงอย่างสูงโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตแบตเตอรี่ลิเทียม และการผลิตแผงวงจรรวมสำหรับ IoT ปัจจุบัน ไทยมีการนำเข้าทองแดงมากกว่าการส่งออก โดยสินค้าทองแดงที่มีมูลค่าและปริมาณการนำเข้าสูงเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ ทองแดงบริสุทธิ์ ทองแดงรีดแผ่นบาง และลวดทองแดง ความก้าวหน้าและศักยภาพการผลิตทองแดงของเมืองอิงถานทำให้เมืองอิงถานเป็นอีกหนึ่งแหล่งนำเข้าและโอกาสในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตทองแดงสำหรับไทย

แหล่งอ้างอิง http://view.inews.qq.com/k/20210305A0DQ8D00

Zeng Yuancheng

Zeng Yuancheng

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองเซี่ยเหมิน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม