เมืองหลิ่วโจวเร่งเครื่อง ดัน “เส้นหมี่ข้างทาง” สู่ “ธุรกิจเงินล้าน”

ไฮไลท์

  • เมืองหลิ่วโจว นอกจากจะเป็นที่รู้จักในฐานะ “เมืองอุตสาหกรรมยานยนต์” ของจีนแล้ว ยังมีอีกสิ่งที่เป็นแบรนด์ของเมืองหลิ่วโจว นั่นก็คือ “หลัวซือเฝิ่น” (螺蛳粉) หรือ เส้นหมี่ซุปหอยขม นั่นเอง“เส้นหมี่หลัวซือเฝิ่น” เป็นสินค้า Best Seller ในตระกูลเส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่จำหน่ายอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยที่ไม่มีใครคาดฝันว่าธุรกิจเส้นหมี่ข้างทางจะกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ในทุกวันนี้
  • จากผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน ช่วยผลักดันให้ธุรกิจเส้นหมี่หลัวซือเฝิ่นเติบโตและเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว โดยมีแพลตฟอร์มe-Commerce เป็นมดงานที่ช่วยขนย้ายสินค้าไปถึงมือผู้บริโภค
  • ทางการหลิ่วโจวได้กำหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเส้นหมี่หลัวซือเฝิ่นให้เป็นอุตสาหกรรมเส้นหมี่ชั้นแนวหน้าของจีน พร้อมตั้งเป้าหมายว่า ในอีก 4 ปีข้างหน้า อุตสาหกรรมดังกล่าวจะมีมูลค่าแตะระดับหมื่นล้านหยวน โดยมีรัฐบาลให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

 

เอาช้างมาฉุด ก็ฉุดไม่อยู่ สำหรับเส้นหมี่ OTOP “หลัวซือเฝิ่น” (Luosi Noodle/螺蛳粉) จากธุรกิจพันล้านเป็นหมื่นล้านหยวน หลังจากที่ธุรกิจ“เส้นหมี่หลัวซือเฝิ่น” ในเมืองหลิ่วโจวเริ่มเติบโตจากธุรกิจเล็ก ๆ สู่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ภาครัฐได้เป็นหัวหอกนำทางในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรัฐและการมอบนโยบายสนับสนุนภาคธุรกิจที่มีศักยภาพ

“หลัวซือเฝิ่น” (螺蛳粉) หรือ เส้นหมี่ซุปหอยขม เป็นอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของเมืองหลิ่วโจวที่ใครไปถึงเมืองหลิ่วโจวแล้วไม่ได้กินถือว่าไปไม่ถึงเมืองหลิ่วโจว เดิมทีเส้นหมี่ประเภทนี้สามารถพบเห็นได้ตามข้างทางทั่วเมืองหลิ่วโจว ซึ่งผู้บริโภคต้องสั่งกินที่ร้านเท่านั้น

การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด e-Commerce ในจีนเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา “หลัวซือเฝิ่น” สู่เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป เมื่อปี 2557 โรงงานหลัวซือเฝิ่นบรรจุถุงสุญญากาศ (เครื่องเคียงต่างๆ ที่เป็นของสดจึงต้องบรรจุแบบสุญญากาศ อาทิ เนื้อหอยขม เห็ดหูหนูดำ ถั่วลิสง) รายแรกตั้งขึ้นในเมืองหลิ่วโจว ปัจจุบัน มีอยู่ 85 โรงงาน

ปีที่แล้ว (ปี 2561) เส้นหมี่หลัวซือเฝิ่นกึ่งสำเร็จรูปมียอดจำหน่ายสูงเกือบ 4,500 ล้านหยวน โรงงานเส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีกำลังการผลิตวันละ 1.2 ล้านซอง มีร้านค้าออนไลน์มากกว่า 1.2 ล้านราย โดยทางการหลิ่วโจวตั้งเป้าหมายว่าในปี 2565 อุตสาหกรรมดังกล่าวจะมีมูลค่าหมื่นล้านหยวน โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

ในบรรดาเส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่จำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ พบว่า เส้นหมี่หลัวซือเฝิ่นได้รับความนิยมมากที่สุด ปีที่แล้ว ยอดขายเส้นหมี่หลัวซือเฝิ่นกึ่งสำเร็จรูปเฉพาะบนแพลตฟอร์ม taobao มีจำนวนมากถึง 28.4 ล้านซอง

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมเส้นหมี่หลัวซือเฝิ่น ทางการเมืองหลิ่วโจวได้ประกาศใช้ “นโยบายการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมหลัวซือเฝิ่น” ที่น่าสนใจ ดังนี้

  1. กำหนดแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมเส้นหมี่หลัวซือเฝิ่น (2561-2565) และกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน โดยเฉพาะหน่วยงานด้านการพาณิชย์ การคลัง การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และสารนิเทศ
  2. สร้าง “วัฒนธรรม” ให้กับเส้นหมี่หลัวซือเฝิ่น รักษาและสืบทอดกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม และเผยแพร่วัฒนธรรมดังกล่าวผ่านพิพิธภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และมัลติมีเดียรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ง ผสมผสาน “การท่องเที่ยว” เข้ากับอุตสาหกรรมการผลิต
  3. พัฒนา “อุตสาหกรรมต้นน้ำ” ของเส้นหมี่หลัวซือเฝิ่น เช่น แหล่งปลูกหน่อไม้ ถั่วฝักยาว แหล่งเลี้ยงหอยขม ซึ่งเป็นเครื่องเคียงสำคัญของเส้นหมี่หลัวซือเฝิ่น
  4. “คลัสเตอร์อุตสาหกรรม” สร้างนิคมอุตสาหกรรมเพื่อกลุ่มให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องมารวมตัวดำเนินกิจการอยู่ในพื้นที่เดียวกัน รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ด้านการใช้ที่ดินเพื่อตั้งโรงงาน และการให้การสนับสนุนแก่โรงงานในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  5. สร้าง “แบรนด์” ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ เช่น ตราสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์(Geographical Indications : GI) ตราสินค้าที่มีชื่อเสียงของจีน (Well-known Trademark) การจดทะเบียนตราสินค้าในต่างประเทศ การจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงการส่งเสริมให้ธุรกิจขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ
  6. สร้าง “มาตรฐาน” ให้กับการผลิต โดยการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลัวซือเฝิ่นแบบครบวงจร และการฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาชีพเพื่อผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาในอุตสาหกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ ทางการเมืองหลิ่วโจวได้จัดสรรเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องข้างต้นเพื่อเร่งรัดและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เห็นผลได้รวดเร็ว ทั้งในรูปแบบของเงินอุดหนุน เงินรางวัล และเงินชดเชย

จัดทำโดย นางสาววัชราภรณ์  พรหมพินิจ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中国新闻网) ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2561

 

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม