- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

“เมืองสวนป่า”หลิ่วโจวความต่างที่ลงตัวแห่งแรกของโลก

“เมืองสวนป่า”หลิ่วโจวความต่างที่ลงตัวแห่งแรกของโลก

 

จัดทำโดย

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

 

“เมืองสวนป่า”(Forest City) เป็นคำที่ฟังดูขัดแย้งในตัวเอง ตามความเข้าใจพื้นฐานของผู้อ่านหลาย ๆ ท่านคงคิดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจและขยายตัวของชุมชนเมืองหมายถึงการสูญเสียพื้นที่ป่าสีเขียว และมีป่าคอนกรีตมาแทนที่

วันนี้ BIC ขอนำท่านผู้อ่านไปเปิดโลกทัศน์ ปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเมืองและป่าว่า…สองสิ่งที่ฟังดูมีความแตกต่างนี้ในที่สุดแล้วกลับอยู่ด้วยกันได้อย่างกลมกลืนผ่านโปรเจ็กต์นำร่อง “เมืองสวนป่า” (森林城市) แห่งแรกของโลกที่เมืองหลิ่วโจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

คำว่า “เมืองสวนป่า” เป็นแนวคิดการพัฒนากลุ่มอาคารสีเขียวที่นำสวนป่าธรรมชาติผนวกเข้ากับสถาปัตยกรรมอาคารสูงในคอนเซ็ปต์ที่เรียกแบบเก๋ ๆ ว่า “สวนป่าแนวดิ่ง” (Vertical Forest) เพื่อเติมความร่มรื่นและอากาศที่สดชื่นให้กับวิถีชีวิตคนเมือง

การสร้างอาคารที่ประดับประดาด้วยพันธุ์ไม้หลากชนิดเป็นผลงานการออกแบบของ Stefano Boeri สถาปนิกชาวอิตาเลียนที่ได้สร้างสถาปัตยกรรม Bosco Verticale (ในภาษาอิตาเลียน คำว่า‘Bosco’ แปลว่า “ป่า” และคำว่า Verticale’ แปลว่า “แนวดิ่ง”) ซึ่งเป็นอาคารสวนป่าแนวตั้งแห่งแรกของโลกในเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี เมืองที่ติดอันดับมลพิษสูงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป

แนวคิดการออกแบบอาคารแนวอิงธรรมชาติที่มีพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของรัฐบาลจีนที่กำลังเดินหน้าอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมในหลายเมืองที่ถือว่าอยู่ในขั้นรุนแรง ซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

เมื่อเดือน ก.พ. 2560 สื่อจีนมีการนำเสนอโปรเจ็กต์ผลงานการออกแบบ “สวนป่าแนวดิ่ง”ของ Stefano Boeri ที่มีชื่อว่า "Nanjing Towers"ซึ่งเป็นตึกแฝดสวนป่าแนวดิ่งแห่งแรกในจีน และในเอเชีย สร้างขึ้นที่นครหนานจิง เมืองเอกของมณฑลเจียงซู โดยคาดว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561

โปรเจ็กต์ดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา “เมืองสวนป่า” ในประเทศจีนขณะนี้ โดยเมื่อเดือน ส.ค.2560 สถาปนิกชาวอิตาเลียนรายนี้ได้เปิดเผยกับสื่อของสเปนว่า รัฐบาลจีนได้จ้างทีมสถาปนิก Stefano Boeri Architettiเพื่อออกแบบ“เมืองสวนป่า” ที่ไม่ใช่เพียงแค่อาคารสวนป่าสูงระฟ้าเพียงอาคารเดียวเท่านั้น แต่…เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมก่อสร้างที่ประกอบด้วยอาคารน้อยใหญ่ราว ๆ  100-200 อาคาร โดยภายนอกอาคารเหล่านี้จะต้องปกคลุมด้วยพันธุ์ไม้ทั้งหมด

ผลงานชิ้นเอกของ Stefano Boeri ที่กำลังจะเกิดขึ้นในหลายเมืองของจีนประเดิมที่เมืองหลิ่วโจว (Liuzhou City) เมืองใหญ่อันดับสองและเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

 

 

โครงการนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ราว 175 เฮกตาร์ หรือ 1,100 ไร่ ประกอบด้วยสำนักงานที่อยู่อาศัย โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล และศูนย์การค้า รวมกว่า 70 หลัง ซึ่งสามารถรองรับผู้อยู่อาศัยได้ราว 30,000 คน ซึ่งสถานที่ทุกแห่งใน “เมืองสวนป่า” จะปกคลุมไปด้วยความเขียวขจีของพันธุ์ไม้นานาชนิดกว่า 1 ล้านต้น คาดว่าโครงการนี้จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563

Stefano Boeriเปิดเผยว่า การก่อสร้างอาคารสวนป่ามีต้นทุนสูงกว่าอาคารสูงทั่วไปเพียง 5%  และเชื่อมั่นว่าโปรเจ็กต์นี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและลดปัญหามลภาวะได้เป็นอย่างดีจากการคาดการณ์ เมืองสวนป่าแห่งนี้จะสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนได้ปีละ 10,000 ตันดูดซับสารมลพิษได้ 57 ตัน และช่วยผลิตก๊าซออกซิเจนได้ราว900 ตัน ทั้งจะช่วยลดอุณหภูมิบริเวณโดยรอบลดมลภาวะทางเสียง รวมทั้งเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยให้แก่สัตว์ต่าง ๆ อีกด้วย

 

 

บทสรุป

BIC
เห็นว่า แนวคิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแม้ว่าจะไม่อาจทดแทนระบบนิเวศตามธรรมชาติที่สูญเสียไปในแนวราบจากการขยายตัวของชุนชนเมืองได้ทั้งหมดแต่ก็เป็นการช่วยเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ทั้งเป็นแรงบันดาลใจ และส่งเสริมนวัตกรรมการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสะท้อนภาพให้ฉุกคิดถึงการวางแผนผังเมืองที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นในอนาคตเพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคน

 

 

************************