- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น มณฑลเจียงซี – “แหล่งกำเนิดแห่งอุตสาหกรรมเฮลิคอปเตอร์ของจีน”

โดยศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

 

อุตสาหกรรมเฮลิคอปเตอร์เป็นอุตสาหกรรมศักยภาพอันดับต้นของเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นมาอย่างยาวนาน โดยเป็นฐานการผลิตเฮลิคอปเตอร์ทั้งทหารและพลเรือนภายในประเทศที่สำคัญของจีน จิ่งเต๋อเจิ้นถูกพัฒนาเป็นฐานการผลิตเฮลิคอปเตอร์มาตั้งแต่ยุคของอดีตนายกรัฐมนตรีโจว เอินไหล ซึ่งในปี 2512 ได้อนุมัติให้ก่อสร้างโรงงานผลิตเฮลิคอปเตอร์และเครื่องยนต์ที่เกี่ยวข้องที่เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น รวมทั้งการก่อตั้งสถาบันวิจัยการออกแบบเฮลิคอปเตอร์แห่งชาติจีน

ปัจจุบัน 1 ใน 2 รัฐวิสาหกิจจีนรายใหญ่ในอุตสาหกรรมการผลิตเฮลิคอปเตอร์สำคัญระดับชาติ ได้แก่ AVIC Changhe Aircraft Industry (Group) Corporation ตั้งอยู่ที่เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น โดยเป็นผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ทหารแก่กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) และเป็นฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการผลิตของเฮลิคอปเตอร์แห่งชาติของจีน ปัจจุบัน Changhe Aircraft มีความร่วมมือกับบริษัทการบินยักษ์ใหญ่ในหลายประเทศ ได้แก่ Sikorsky และ Boeing ของสหรัฐฯ และ Leonardo ของอิตาลี

โรงงานผลิตเฮลิคอปเตอร์และเครื่องยนต์ที่เกี่ยวข้องที่เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น

อุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลเจียงซี โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 อุตสาหกรรมการบินของมณฑลเจียงซีมีมูลค่าการผลิตกว่า 6.3 หมื่นล้านหยวน และคาดว่าจะมีมูลค่าการผลิตถึง 1.2 แสนล้านหยวนในปีนี้

โอกาสของไทย ความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมการบินของเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นเกื้อกูลกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยที่ตั้งเป้าหมายสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินและอากาศยานของภูมิภาค โดยเฉพาะด้านการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบำรุงเครื่องบิน โดยปัจจุบัน รัฐบาลเมืองจิ่งเต๋อเจิ้นได้ลงทุนกว่า 2 พันล้านหยวนเพื่อก่อสร้าง “ตำบลแห่งเฮลิคอปเตอร์” บนพื้นที่กว่า 20 ตารางกิโลเมตร เพื่อพัฒนาฐานการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน การบริการทางการบิน รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการบินเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเรียนรู้และเข้าถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของเมืองได้ง่ายขึ้น

ตำบลแห่งเฮลิคอปเตอร์ของเมืองจิ่งเต๋อเจิ้น

แหล่งอ้างอิง http://jx.ifeng.com/a/20200921/14535441_0.shtml [1]

http://www.changhe.com/aboutPage.html?category=27 [2]

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1676539204859437108 [3]

**********