เปิดแล้ว “ศูนย์อบรมด้านไอทีไมโครซอฟท์” ที่ซีอาน นำร่องเป็นแห่งแรกในจีนตะวันตกเฉียงเหนือ

• Microsoft ลงทุนด้านพัฒนาบุคลากรไอทีของจีน โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของซีอาน
• การลงทุนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นศักยภาพด้าน R&D ในด้านอุตสาหกรรมIT ของซีอานและแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคของจีนตะวันตก
หลังจากการลงนาม ของบริษัท Microsoft Corporation  บริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก กับเขตใหม่ซีเสียน (西咸新区) นครซีอาน เขตใหม่ระดับประเทศ (first State-level) ลำดับที่ 7 ของประเทศจีน เมื่อปลายปี 2556 ที่ผ่านมา 5 โครงการใหญ่ คือ 


1. ศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์
2. ศูนย์ให้บริการนอกระบบและศูนย์อบรมบุคลากรด้านไอทีไมโครซอฟท์
3. ศูนย์ฝึกฝนเทคโนโลยีไมโครซอฟท์
4. City Next เมืองอัจฉริยะ
5. ศูนย์การศึกษาอย่างเป็นทางการของรัฐบาล
ล่าสุดรายงานจากเวบไซด์ Huashang ได้รายงานว่า “ศูนย์อบรมด้านไอทีไมโครซอฟท์” แห่งแรกของจีนตะวันตกเฉียงเหนือ ณ เขตใหม่ซีเสียน ซึ่งเริ่มโครงการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วเมื่อวันที่ 15 ก.ค. โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัย  Xian technology จำนวน 45 คนเข้าอบรม และมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทไมโครซอฟท์และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของนครซีอานเป็นผู้บรรยาย โดยเนื้อหาในการอบรมจะบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของ App Store การคิดค้นและพัฒนาระบบ Win-dows Phone รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆในปัจจุบัน เป็นต้น


“ศูนย์อบรมด้านไอทีไมโครซอฟท์จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของซีอานจำนวน 12 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัย Xian technology , มหาวิทยาลัย Xidian ในการจัดการอบรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรด้านไอที โดยวางแผนจะจัดอบรมบุคลากรด้านไอทีทั้งสิ้น 15,900 คนต่อปี ซึ่งโครงการศูนย์อบรมด้านไอทีไมโครซอฟท์นี้จะช่วยสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านไอทีให้กับนครซีอานได้ มากกว่า 10,000 รายในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า”


นอกจาก โครงการศูนย์อบรมด้านไอทีไมโครซอฟท์แล้ว ไมโครซอฟท์ยังได้เริ่มดำเนินโครงการอื่นๆใน 5 โครงการทีได้วางแผนไว้แล้ว อาทิ ศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์, ศูนย์ให้บริการนอกระบบและแหล่งอบรมบุคลากร และโครงการเมืองอัจฉริยะ (City Next) [1]
ภาพบรรยากาศภายในศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์
นาย Orlando  รองประธานอาวุโสบริษัทไมโครซอฟท์ กล่าวว่า “โครงการศูนย์นวัตกรรมไมโครซอฟท์ นี้ถือว่าเป็นโครงการระดับใหญ่โครงการหนึ่งของไมโครซอฟท์ เป็นการลงทุนของไมโครซอฟท์ที่มีขนาดใหญ่  ครอบคลุมเนื้อหาและมีการบูรณาการอย่างครบถ้วนมากที่สุด ด้วยการลงทุนเพียงครั้งเดียวในจีนแผ่นดินใหญ่” ซึ่งความร่วมมือระหว่างเขตใหม่ซีเสียนและไมโครซอฟท์ในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงของมณฑลส่านซี และช่วยผลักดันภาคอุตสาหกรรมด้านไอทีของมณฑลส่านซีโดยเฉพาะนครซีอานให้เติบโตมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2014 (เม.ย.) ส่านซีมีการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รวม 70,100 ล้านหยวน (ร้อยละ 27.1 ของแผนการปี 2014) 
ทั้งนี้บีไอซีขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นครซีอานเป็นเมืองที่สำคัญในจีนตะวันตกเฉียงเหนือและเป็นแหล่งผลิตนักวิจัยและบุคลากรที่มีคุณภาพจำนวนมาก โดยจากข้อมูลสถิติของ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์ ปี 2555 พบว่า นครซีอานในขณะนี้มีสถาบันซอฟต์แวร์ระดับประเทศจำนวน 3 แห่ง โดยในแต่ละปีจะมีผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาดังกล่าวมากกว่า 30,000 คน  
บทส่งท้าย 
ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยต่างๆด้านไอทีของบริษัทไมโครซอฟท์ในนครซีอานถือเป็นการสะท้อนการดำเนินงานด้าน CSR  (Corporate Social Responsibility) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าไมโครซอฟท์มองเห็นศักยภาพของพื้นที่จีนตอนใน (ส่านซี) ซึ่งในปัจจุบันได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านนโยบายพัฒนาตะวันตกหรือการผลักดันให้เป็นเมืองหน้าด่านในเขตเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม รวมไปถึงปัจจัยทางด้านค่าแรงที่ถูกกว่าจีนตะวันออก 


ข้อมูลเพิ่มเติม
[1] โครงการ City Next : เป็นโครงการที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ โดยเป็นเมืองที่สามของประเทศจีน ต่อจาก นครไห่หนาน และนครเจิ้งโจว ของประเทศจีน โดยเป็นการนำเทคโนโลยี cloud มาพัฒนา  


ข้อมูลอ้างอิง
แหล่งที่มา
1. http://finance.ifeng.com/a/20140630/12630225_0.shtml
2. http://news.hsw.cn/system/2014/07/15/051972697.shtml
3. http://www.sn.xinhuanet.com/2014-07/01/c_1111391414_4.htm
4. http://news.cnwest.com/content/2014-05/19/content_11155246.htm
Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม