เปิดแล้ว! ศูนย์บริการชาวต่างชาติแห่งแรกในนครเฉิงตู

ภาพประกอบจาก http://www.cditv.cn

หลายปีมานี้ นครเฉิงตูมุ่งหน้าพัฒนาเชื่อมความสัมพันธ์และเปิดเสรีกับต่างประเทศในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และมีชาวต่างชาติจำนวนมากเข้ามาแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน การศึกษาและการท่องเที่ยวในนครเฉิงตูเพิ่มมากขึ้น จนทำให้จำนวนชาวต่างชาติที่พำนักในนครเฉิงตูเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 รัฐบาลนครเฉิงตู รายงานว่า “ศูนย์บริการชาวต่างชาติ” ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในนครเฉิงตู จะมีความสะดวกและสามารถติดต่อและดำเนินเรื่องที่เกี่ยวกับการพำนักอาศัยในจีนได้รวดเร็ว

“ศูนย์บริการชาวต่างชาติ” นครเฉิงตู ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 25 ถนน หั่วเชอหนานจ้านซี เขตอู่โหว(武侯区火车南站西路25号)มีพื้นที่ขนาด 400 ตารางเมตร จะให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ดังนี้

1) ดำเนินการลงทะเบียนที่พักอาศัยของชาวต่างชาติ รับยื่นเรื่องการดำเนินการเรื่องวีซ่าเพื่อพำนักในจีน การแจ้งเตือนเวลาการหมดอายุของวีซ่า และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกประเทศจีน

2) ออกใบขับขี่และเปลี่ยนใบขับขี่ในจีนให้แก่ชาวต่างชาติ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบการจราจร

3) มีระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับชาวต่างชาติในด้านข้อมูลที่เกี่ยวกับนครเฉิงตู อาทิ ด้านการศึกษา การลงทุน และการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงมีระบบการแจ้งคำเตือนและคำแนะนำต่าง ๆ

4) มีการประกาศการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์สำหรับชาวต่างชาติ เพื่อให้ชาวต่างชาติรู้สึกสุขใจและอบอุ่นเหมือนอยู่ในประเทศบ้านเกิดของตน

การเปิดให้บริการของ “ศูนย์บริการชาวต่างชาติ” นครเฉิงตู ถือเป็นนโยบายสำคัญเพื่อขยายความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ส่งเสริมระบบการให้บริการชาวต่างชาติให้มีความมาตรฐาน และยกระดับศักยภาพการเป็นเมืองสากล รวมถึงเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนในด้านต่าง ๆ ระหว่างนครเฉิงตูกับต่างประเทศ ทำให้นครเฉิงตูเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับสากล ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาเมืองในระยะยาว

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม