เปิดแผนโดยรวมของเขตตะวันออกใหม่ของเฉิงตูปี 2578 โดยมีประชากรกว่า 1.6 ล้าน และ GDP 3.2 แสนล้านหยวน

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 คณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปของมณฑลเสฉวนประกาศแผนโดยรวมอย่างเป็นทางการของเขตตะวันออกใหม่ของเฉิงตู โดยแผนนี้ระบุถึง การสร้างช่องทางเชื่อมจากเฉิงตูไปยังฝั่งตะวันตกและเชื่อมต่อไปยังทิศใต้ สร้างแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการก่อสร้างวงกลมเศรษฐกิจระหว่างเฉิงตู-ฉงชิ่ง พัฒนาเมืองระหว่าง เฉิงตู-เต๋อหยาง-เหมยซาน-จือหยาง ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่และแนวคิดของเมืองที่แวดล้อมไปด้วยสวนสาธารณะ

คณะกรรมการกลางพรรคฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพและข้อได้เปรียบหลายประการของการสร้างเขตตะวันออกใหม่ของเฉิงตู จึงได้เร่งส่งเสริมการประสานงานระดับภูมิภาค พัฒนาภารกิจต่าง ๆ สนับสนุนการสร้างวงกลมเศรษฐกิจระหว่างเฉิงตู- ฉงชิ่ง ที่มีคุณภาพสูงซึ่งจะกลายเป็นศูนย์กลางของตัวเมือง สร้างแหล่งพลังงานใหม่สำหรับการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงและแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการพัฒนาพลังงานสูงของมณฑลเสฉวน ฯลฯ ทั้งนี้ สำหรับข้อได้เปรียบ 4 ประการของการสร้างเขตตะวันออกใหม่ของเฉิงตู มีดังนี้

ประการแรกคือ มีทำเลที่ตั้งที่ดี โดยเขตตะวันออกใหม่ของเฉิงตูอยู่ในพื้นที่แกนกลางของการพัฒนาวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง เขตเฉิงตู-เต๋อหยาง-เหมยซาน-จือหยาง รวมถึงเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของเฉิงตูตะวันตกและเขตเทียนฝู่เสฉวนทางใต้ ประการที่สองคือ ขีดความสามารถที่แข็งแกร่ง โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ติดกับสวนสาธารณะหลงฉวนทะเลสาบซานชา ทะเลสาบหลงฉวนและทะเลสาบหลงหม่า รวมถึงยังมีระบบนิเวศที่หลากหลายและสวยงาม ประการที่สามคือ ผลักดันการรวบรวมอุตสาหกรรมและโครงการสำคัญๆ อาทิ สถาบันพลศึกษาเฉิงตู สนามกีฬาโอลิมปิกเทียนฝู่ อุทยานความร่วมมือระหว่างประเทศและสถานีซานชา (เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาเมืองด้วยระบบขนส่งสาธารณะ) ย่านธุรกิจในเขตทะเลสาบหลงหม่าเป็นต้น และประการที่สี่คือ สนับสนุนนโยบายที่แข็งแกร่ง ในปัจจุบันได้มีแนวคิดสนับสนุนการก่อสร้างที่มีคุณภาพสูงและทันสมัยมากขึ้น โดยมีการรวบรวมและวางแผนกลยุทธ์ “การพัฒนาเขตตะวันออกใหม่ของเฉิงตู (ปี 2560-2578)” เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานของพื้นที่ในเขตตะวันออกใหม่ของเฉิงตู

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เขตตะวันออกใหม่ของเฉิงตูได้รับการวางแผนวิจัยเชิงกลยุทธ์ วางแผนการสำรวจ และปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นต้นแบบของเมืองที่ทันสมัยในอนาคต โดยแผนนี้ได้อธิบายถึงเป้าหมายการพัฒนาเขตตะวันออกใหม่ของเฉิงตูในอนาคต และกำหนดแนวทางการพัฒนาช่วง 5 ปี ดังนี้

ในปี 2568 เมืองจะมีโครงสร้างหรือรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้น โดยสนามบินนานาชาติเทียนฝู่จะกลายเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อที่สำคัญในการดำเนินการและอำนวยความสะดวกด้านการบริการสาธารณะ การดูแลด้านกฎระเบียบและระบบสนับสนุนนโยบายที่จัดตั้งขึ้น โดยคาดว่าจะมีประชากรอาศัยราว 800,000 คน และมี GDP 48,000 ล้านหยวน

ในปี 2573 เมืองจะถูกปรับปรุงในเรื่องของขีดความสามารถและการเสริมสร้างด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างระบบอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาสวนสาธารณะที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยคาดว่าจะมีประชากรอาศัยราว 1,000,000 คน และมี GDP 130,000 ล้านหยวน

ในปี 2578 เมืองจะมีสภาพแวดล้อมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัย โดยจะพัฒนาศูนย์กลางด้านการบินให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการบินนานาชาติ สนับสนุนแนวคิดการพัฒนาใหม่ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเมืองที่มีคุณภาพสูงและมีประสิทธิภาพ บูรณาการด้านทรัพยากรและยกระดับการสร้างเมืองสาธิตของเฉิงตูให้สวยงามและน่าอยู่ และผลักดันให้เฉิงตูอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ โดยคาดว่าจะมีประชากรอาศัยราว 1,600,000 คน และมี GDP 320,000 ล้านหยวน

แหล่งที่มา:    เว็บไซต์ http://scnews.newssc.org/system/20200507/001065409.html

โดยอ้างอิงเว็บไซต์ scnews.newssc.com

Avatar

Chengdu_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม