เปิดเดินรถไฟจีน-ลาวดันคุนหมิงเป็นศูนย์กลางรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภายหลังสิ้นเสียงสั่งการของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน และนายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศลาว อนุญาตให้ปล่อยขบวนรถไฟจีน-ลาวเที่ยวปฐมฤกษ์จากสถานีต้นทางของแต่ละประเทศ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 16.45 น. ขบวนรถไฟความเร็วสูงรุ่นฟู่ซิง ขบวน C3 ซึ่งเป็นรถไฟขบวนปฐมฤกษ์เที่ยวพิเศษ บรรทุกผู้โดยสารกว่า 700 คน ก็ได้เคลื่อนตัวออกจากสถานีคุนหมิงไปยังปลายทางสถานีโม่ฮาน ซึ่งเป็นสถานีรถไฟสุดท้ายของรถไฟจีน-ลาวช่วงภายในมณฑลยูนนาน โดยในเวลาเดียวกันนั้น ขบวนรถไฟ “ล้านช้าง” ขบวน C82 ได้เคลื่อนตัวออกจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ไปยังสถานีบ่อเต็น ซึ่งเป็นสถานีรถไฟสุดท้ายของรถไฟจีน-ลาวช่วงภายใน สปป. ลาว

ทั้งนี้ รถไฟจีน-ลาวช่วงภายในมณฑลยูนนานให้บริการโดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงสถานีคุนหมิงถึงสถานีเหมิ่งล่า กับช่วงสถานีสิบสองปันนาถึงสถานีโม่ฮาน โดยมีอัตราค่าโดยสาร ดังนี้

ในส่วนการเดินรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างจีนกับลาว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. รถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ขบวน 21051 ซึ่งบรรทุกวัตถุดิบอาหารสัตว์ไดแคลเซียมฟอสเฟส จำนวน 50 ตู้ TEU เดินทางออกจากสถานีคุนหมิงไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ โดยเดินทางถึงสถานีเวียงจันทน์ใต้เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 23.11 น. รวมระยะเวลาการขนส่งประมาณ 30 ชั่วโมง เร็วกว่าการขนส่งโดยรถบรรทุกที่ใช้เวลาประมาณ 48 ชั่วโมง ช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้ถึงร้อยละ 40 นอกจากนี้ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 4 ธันวาคม 2564 รถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจีน-ลาว ซึ่งบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นจำนวน 33 ตู้ บรรจุสินค้าผักสดของมณฑลยูนนาน เดินทางออกจากท่าบกนานาชาติเถิงจวิ้น (Tengjun International Land Port) อำเภอจิ้นหนิง นครคุนหมิง ไปถึงยังนครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยผักสดบางส่วนได้ถูกส่งต่อไปยังประเทศไทยด้วย นับเป็นการส่งออกสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (cold-chain logistics) ครั้งแรกของมณฑลยูนนานผ่านเส้นทางรถไฟจีน-ลาว

ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ภายหลังการเดินรถไฟขนส่งผู้โดยสารเที่ยวแรกของลาว รถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ขบวน 21052 ซึ่งบรรทุกยางพารามูลค่ารวม 10 ล้านหยวน ก็ได้เดินทางออกจากสถานีเวียงจันทน์ใต้ ผ่านเข้าจีนที่ด่านรถไฟโม่ฮานเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 13.01 น. และเดินทางถึงสถานีรถไฟขนส่งสินค้าหวังเจียหยิง นครคุนหมิง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 22.55 น. โดยในโอกาสดังกล่าว บริษัท Yunnan State Farms Group จำกัด ผู้นำเข้าสินค้ายางพาราข้างต้น ได้จัดพิธีรับมอบสินค้าซึ่งนับเป็นสินค้ากลุ่มแรกที่นำเข้ามายังจีนโดยขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ลาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการนำเข้ายางพาราปริมาณ 13,000 ตันจากลาวผ่านศูนย์รวบรวมสินค้าที่เวียงจันทน์ใต้และนาเตย โดยใช้นครคุนหมิงเป็นศูนย์กลางกระจายต่อไปยังโรงงานแปรรูปยางพาราทั่วจีนต่อไป

นอกจากขบวนรถไฟขนส่งสินค้าคุนหมิง-เวียงจันทน์แล้ว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 17.28 น. นครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ยังได้จัดพิธีปล่อยรถไฟขนส่งสินค้ากว่างโจว-เวียงจันทน์ขบวนแรก บรรทุกสินค้า ได้แก่ วัสดุโซลาร์เซลล์ ของใช้ในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์เครื่องจักรกล เป็นต้น จำนวน 72 ตู้ TEU น้ำหนักรวม 608 ตัน มูลค่า 15 ล้านหยวน ผ่านนครคุนหมิงไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ โดยใช้เวลาประมาณ 4-5 วัน จากเดิมที่การขนส่งทางเรือต้องใช้เวลา 9-12 วัน และต่อมา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน และนครฉงชิ่ง ได้จัดพิธีปล่อยรถไฟขนส่งสินค้าเฉิงตู/ฉงชิ่ง-เวียงจันทน์ขบวนแรก บรรทุกสินค้า ได้แก่ รถบรรทุกน้ำหนักเบาจากนครเฉิงตู รวมถึงลูกนัต อะไหล่รถจักรยานยนต์ และสารเคมีจากนครฉงชิ่ง ผ่านนครคุนหมิงไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ โดยใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน จากเดิมที่การขนส่งทางบกหรือทางเรือต้องใช้เวลาประมาณ 30 วัน และล่าสุด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นครหนานจิง มณฑลเจียงซู ก็ได้จัดพิธีปล่อยรถไฟขนส่งสินค้าหนานจิง-เวียงจันทน์ขบวนแรก บรรทุกสินค้า 76 ตู้ TEU ผ่านนครคุนหมิงไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ ระยะทางกว่า 3,500 กิโลเมตร โดยใช้เวลา 6 วัน

ปรากฏการณ์ข้างต้นนับเป็นสิ่งที่สะท้อนได้อย่างเด่นชัดว่า แม้เส้นทางรถไฟจีน-ลาวจะมีต้นทางจากนครคุนหมิงของมณฑลยูนนาน แต่เนื่องจากเครือข่ายเส้นทางรถไฟของจีนที่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ จึงทำให้เส้นทางรถไฟจีน-ลาวไม่เพียงเป็นโอกาสของมณฑลยูนนานเท่านั้น แต่ยังเป็นเหมือน “กุญแจทอง” สำหรับมณฑลยูนนานในการเป็นประตูเชื่อมโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกับมณฑลอื่นของจีนต่อไปอีกด้วย โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าปรับสูงขึ้นมากเนื่องจากมาตรการควบคุมและป้องกันโรคระบาด กอปรกับความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนล้วนแสดงการตอบรับต่อการเปิดใช้งานเส้นทางรถไฟจีน-ลาวอย่างกระตือรือล้น

ที่มา: https://www.12306.cn/index/

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1718148510759096390&wfr=spider&for=pc

https://m.thepaper.cn/baijiahao_15705714

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1718295321453380375&wfr=spider&for=pc

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1718221527999578980&wfr=spider&for=pc

http://www.yn.chinanews.com.cn/news/2021/1207/66009.html

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1718257392122449821&wfr=spider&for=pc

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1718392776289995053&wfr=spider&for=pc

https://m.gmw.cn/baijia/2021-12/05/35359172.html

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม