เปิดตัวเขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลยูนนาน เน้นจุดเด่น “เศรษฐกิจชายแดน” และ “เศรษฐกิจข้ามพรมแดน”

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2562 รัฐบาลมณฑลยูนนานได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “เขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลยูนนาน” ซึ่งได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจีนเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2562 พร้อมกับอีก 5 มณฑล ได้แก่ มณฑลซานตง มณฑลเจียงซู เขตกว่างซี มณฑลเหอเป่ย และมณฑลเฮยหลงเจียง

“เขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลยูนนาน” มีเนื้อที่ 119.86 ตร.กม. แบ่งเป็น พื้นที่ในนครคุนหมิง 76 ตร.กม. (ครอบคลุมเขตสินค้าทัณฑ์บน 0.58 ตร.กม.) พื้นที่ในเขตปกครองตนเองหงเหอ 14.12 ตร.กม. และพื้นที่ในเขตปกครองตนเองเต๋อหง 29.74 ตร.กม.

จุดเด่นของ “เขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลยูนนาน” ได้แก่ “เศรษฐกิจชายแดน” และ “เศรษฐกิจข้ามพรมแดน” โดยมณฑลยูนนานจะใช้จุดแข็งด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในการเป็นประตูเชื่อมภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมา จีน-ลาว-ไทย จีน-เวียดนาม จีน-เมียนมา-บังกลาเทศ-อินเดีย และจีน-อินโดจีนอย่างกระตือรือล้น สร้างสรรค์นวัตกรรมความร่วมมือ “เศรษฐกิจชายแดน” และ “เศรษฐกิจข้ามพรมแดน” รูปแบบใหม่ ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านผลักดันให้เกิดการค้าการลงทุนอย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายคนอย่างสะดวก  เร่งความร่วมมือในกิจกรรม “เศรษฐกิจข้ามพรมแดน”ได้แก่ การผลิต การเงิน การท่องเที่ยว อีคอมเมิร์ซ เกษตร พลังงาน โลจิสติกส์ และการชำระเงินหยวน โดยแบ่งบทบาทของพื้นที่ในนครคุนหมิง เขตปกครองตนเองหงเหอ และเขตปกครองตนเองเต๋อหง ดังนี้

  1. พื้นที่ในนครคุนหมิง จะพัฒนาควบคู่ไปกับเขตเศรษฐกิจท่าอากาศยาน มุ่งเน้นการผลิตขั้นสูง โลจิสติกส์ทางอากาศ เศรษฐกิจดิจิทัล สร้างศูนย์กลางความเชื่อมโยง ศูนย์กลางโลจิสติกส์สารสนเทศ และศูนย์กลางการศึกษาและวัฒนธรรม เชื่อมกับภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  2. พื้นที่ในเขตปกครองตนเองหงเหอ จะพัฒนาควบคู่ไปกับเขตสินค้าทัณฑ์บนหงเหอ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเหมิ่งจื้อ มุ่งเน้นอุตสาหกรรมแปรรูปและการค้า การบริการสุขภาพ การท่องเที่ยวข้ามพรมแดน อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน สร้างศูนย์กลางการผลิตสินค้าแปรรูปและศูนย์กลางโลจิสติกส์การค้า เชื่อมกับอาเซียน รวมทั้ง เป็นเขตต้นแบบนวัตกรรมความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจจีน-เวียดนาม
  3. พื้นที่ในเขตปกครองตนเองเต๋อหง มุ่งเน้นอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน ความร่วมมือด้านการผลิตข้ามพรมแดน การเงินข้ามพรมแดน สร้างเขตนำร่องการเปิดกว้างพื้นที่ชายแดน และศูนย์กลางเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมา

ปัจจุบัน จีนมีเขตการค้าเสรีนำร่อง 18 แห่ง โดยมหานครเซี่ยงไฮ้เป็นที่ตั้งของเขตการค้าเสรีนำร่องแห่งแรก เมื่อเดือน ก.ย. 2556 ทั้งนี้ เขตการค้าเสรีนำร่องมีสภาพเหมือนเป็นพื้นที่นอกอาณาเขตของจีน ทำให้สินค้านำเข้า-ส่งออกปลอดอากรและยกเว้นการควบคุมโดยศุลกากร และเปิดกว้างให้ต่างชาติลงทุนได้อย่างเสรี

“เขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลยูนนาน” ครอบคลุมพื้นที่ในนครคุนหมิงซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลยูนนาน พื้นที่ในเขตปกครองตนเองหงเหอ และพื้นที่ในเขตปกครองตนเองเต๋อหง ซึ่งเป็นด่านชายแดนสำคัญของมณฑลยูนนาน เชื่อมโยงกับเวียดนาม และเมียนมา ตามลำดับ แต่กลับไม่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ซึ่งเชื่อมโยงกับลาวต่อไปยังไทย ซึ่งน่าจะมีสาเหตุจากการที่บริเวณชายแดนมณฑลยูนนานกับเวียดนามและเมียนมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คึกคักกว่าบริเวณชายแดนมณฑลยูนนานกับลาว อย่างไรก็ตาม เมื่อเส้นทางรถไฟจีน-ลาวเปิดให้บริการในปี 2564 แล้ว กิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดนมณฑลยูนนานกับลาวก็น่าจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้มี
การพิจารณาขยายพื้นที่ของเขตการค้าเสรีนำร่องมณฑลยูนนานให้ครอบคลุมเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาต่อไป

http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-08/26/content_5424518.htm

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม