เปิดด่านนำเข้าผลไม้แห่งที่ 7 ของกว่างซี (Video)

ไฮไลท์

  • ปัจจุบัน กว่างซีมีด่านที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีนให้นำเข้าผลไม้จากต่างประเทศ รวม 7 แห่ง แบ่งเป็นด่านทางบก 4 แห่ง ด่านท่าเรือ 2 แห่ง และด่านสนามบิน 1 แห่ง
  • ด่านสุยโข่ว (Shuikou Border) ในเมืองฉงจั่ว เป็นด่านล่าสุดของกว่างซีที่เปิดนำเข้าผลไม้อย่างเป็นทางการแล้ว ด่านแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับด่าน Ta Lung ในจังหวัด Cao Bang ของเวียดนาม ห่างจากนครหนานหนิงและกรุงฮานอยเพียง 170 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศเหนือของด่านโหย่วอี้กวาน
  • คาดหมายว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งผลักดันให้ด่านแห่งนี้สามารถนำเข้าผลไม้จากประเทศที่ 3 (รวมถึงผลไม้ไทย) ได้ในอนาคตอันใกล้ และจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้ส่งออกผลไม้ไทยในการระบายความแออัดของรถบรรทุกที่ด่านโหย่วอี้กวานในช่วงที่ผลไม้ออกสู่ตลาดจำนวนมากได้
  • ปัจจุบัน ด่านในกว่างซีที่มีการนำเข้าผลไม้จากไทย ได้แก่ ด่านทางบกโหย่วอี้กวาน (เส้นทาง R9 และ R12) ในอำเภอระดับเมืองผิงเสียง รวมถึงด่านท่าเรือชินโจวและด่านท่าเรือฝางเฉิงก่าง ซึ่งอยู่ในอ่าวเป่ยปู้ หรืออ่าวตังเกี๋ย

 

ไม่นานมานี้ (13 ก.ค. 2562) รถบรรทุกแก้วมังกรเวียดนามได้วิ่งออกจาก พื้นที่ควบคุมตรวจสอบผลไม้นำเข้า ในด่านสุยโข่วเพื่อขนส่งไปยังเมืองเจียซิง มณฑลเจ้อเจียง ซึ่งมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่า “ด่านสุยโข่ว” สามารถนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศได้อย่างเป็นทางการแล้ว

“ด่านสุยโข่ว” (Shuikou Border/水口口岸) ตั้งอยู่ในอำเภอหลงโจว เมืองฉงจั่ว ติดกับด่าน Ta Lung ในจังหวัด Cao Bang ของเวียดนาม เป็นด่านล่าสุดของกว่างซีที่เปิดนำเข้าผลไม้อย่างเป็นทางการ ด่านแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากนครหนานหนิงและกรุงฮานอยเพียง 170 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศเหนือของด่านโหย่วอี้กวาน

ผลไม้เป็นสินค้าเกษตรที่มีความอ่อนไหวสูง เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชที่เป็นภัยต่อระบบนิเวศของประเทศผู้นำเข้า เมื่อปี 2552 สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (อดีต คือ สำนักงาน AQSIQ) ได้นำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนด “สิทธิการนำเข้าเฉพาะด่าน” จึงมีเพียงด่านที่ได้รับอนุญาตที่สามารถนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศได้เท่านั้น

หลังได้รับการอนุมัติให้เป็นด่านนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศเมื่อปี 2559 ด่านสุยโข่วได้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบและกักกันโรคพืชให้สอดคล้องตามมาตรฐานของประเทศ จนผ่านการรับรองจากคณะผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน กว่างซีมีด่านที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีนให้สามารถนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศ รวม 7 แห่ง แบ่งเป็นทางบก 4 แห่ง ทางน้ำ 2 แห่ง และทางอากาศ 1 แห่ง ดังนี้

ด่านแห่งนี้ใช้ระบบบริหารจัดการแบบปิด ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการจัดรถเข้า-ออก ภายในพื้นที่ควบคุมฯ มีลานตรวจสินค้า โกดังเย็น โกดังอบฆ่าเชื้อ เตาเผาทำลาย และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ อีกกว่า 129 ชุด ซึ่งสามารถรองรับงานตรวจสอบผลไม้ที่นำเข้าจีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

แม้ว่าด่านแห่งนี้ยังไม่สามารถนำเข้าผลไม้จากประเทศที่ 3 (รวมถึงผลไม้ไทย) เนื่องจากยังไม่ได้อยู่ในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการตรวจสอบและกักกันโรคสำหรับการขนส่งผลไม้ไทยที่ส่งออกผ่านประเทศที่สามเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน คาดหมายว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งผลักดันให้ด่านแห่งนี้สามารถนำเข้าผลไม้ไทยได้ในอนาคตอันใกล้ และจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้ส่งออกผลไม้ไทยคุณภาพในการระบายความแออัดของรถบรรทุกที่ด่านโหย่วอี้กวานในช่วงที่ผลไม้ออกสู่ตลาดจำนวนมากได้ เช่นเดียวกับด่านตงซิงที่ตั้งอยู่ตรงข้ามจังหวัด Mong Cai ของเวียดนามที่กำลังเร่งผลักดันเรื่องพิธีสารดังกล่าวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยอยู่ในขณะนี้

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中国新闻网) วันที่ 14 สิงหาคม 2562
        เว็บไซต์ www.sohu.com (搜狐) วันที่ 16 เมษายน 2562

thaibiz_editor

thaibiz_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม