เทียบชั้นคลองปานามา นครหนานหนิงมีแผนขุดคลองเดินสมุทรเชื่อมอ่าวเป่ยปู้

ไฮไลท์

  • “คลองขนส่งผิงลู่” คลองเดินเรือสมุทรที่ใช้ขนส่งสินค้าเช่นเดียวกับคลองปานามา เป็นเส้นทางเชื่อมออกสู่ทะเลที่สำคัญในแผนพัฒนางานขนส่งทางแม่น้ำของกว่างซี โดยเชื่อมนครหนานหนิงกับเมืองท่าชินโจวในอ่าวเป่ยปู้ (อ่าวตังเกี๋ย) ไว้ด้วยกัน
  • คาดว่าการก่อสร้างและพัฒนาคลองขนส่งผิงลู่ต้องใช้เงินลงทุนราว 70,000 ล้านหยวน โดยจะเริ่มก่อสร้างในปี 2565 และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2572 ตามแผนงานฯ จะมีการขุดขยายร่องน้ำ ขุดลอกท้องน้ำ และขุดคลองทางลัดในบริเวณที่มีโค้งน้ำกว้างเพื่อย่นระยะทางการเดินเรือ กำจัดสิ่งกีดขวางเส้นทางเดินเรือ รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาประตูกั้นน้ำเพื่อแก้ไขเรื่องความแตกต่างของระดับน้ำทะเล
  • เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ คลองเส้นนี้จะสามารถรองรับเรือบรรทุกขนาด 5,000 ตัน เมื่อเทียบกับการขนส่งแบบเดิมไปที่ปากแม่น้ำเพิร์ล จะช่วยย่นระยะทางได้กว่า 560 กิโลเมตร ประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนค่าขนส่งได้อย่างมาก และจะเป็นตัวจักรสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการค้าและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่พื้นที่

 

กรมคมนาคมขนส่ง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้จัดประชุมเพื่อศึกษาเส้นทางและแผนงานก่อสร้างคลองขนส่งผิงลู่ (Luping Canal/平陆运河) ระหว่างนครหนานหนิง-เมืองท่าชินโจวในอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (คนไทยรู้จักในชื่อ “อ่าวตังเกี๋ย”) ซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพงานขนส่งสินค้าทางน้ำและอำนวยความสะดวกด้านการค้าต่างประเทศได้อย่างมาก

“คลองขนส่งผิงลู่” นับเป็นคลองเดินเรือสมุทรที่ใช้ขนส่งสินค้าเช่นเดียวกับคลองปานามา เป็นเส้นทางเชื่อมออกสู่ทะเลที่สำคัญในแผนพัฒนางานขนส่งทางแม่น้ำของกว่างซี มีระยะทาง 136 กิโลเมตร เริ่มต้นจากอำเภอเหิงเสี้ยน (Heng County/   横县) ไปถึงปากอ่าวในเมืองชินโจว คาดว่าต้องใช้เงินลงทุนราว 70,000 ล้านหยวน และมีแผนเริ่มงานก่อสร้างในปี 2565-2572

ปัจจุบัน นครหนานหนิงยังใช้ประโยชน์จากการขนส่งทางแม่น้ำได้ไม่เต็มที่ กิจกรรมการขนส่งทางแม่น้ำจะเชื่อมจากแม่น้ำซีเจียงไปสู่ปากแม่น้ำเพิร์ลในมณฑลกวางตุ้ง สินค้าที่ขนส่งผ่านแม่น้ำยังคงเน้นสินค้าเทกอง (Bulk) เป็นหลัก สัดส่วนราว 70% ของปริมาณการขนถ่ายรวม อีกทั้งร่องน้ำบางช่วงมีลักษณะตื้นเขิน ประตูเรือสัญจรยังมีขนาดเล็กและต้องปิดซ่อมบำรุง   40 วันต่อปี ส่งผลให้ประสิทธิภาพงานขนส่งต่ำและมีต้นทุนโลจิสติกส์ค่อนข้างสูง

ดังนั้น รัฐบาลกว่างซีจึงได้วางแผนปรับปรุงและยกระดับงานขนส่งทางน้ำของท่าเรือแม่น้ำหนานหนิง ซึ่งสอดรับกับนโยบายการพัฒนางานขนส่งทางแม่น้ำของกระทรวงคมนาคมขนส่งแห่งชาติจีนด้วย ตามแผนงานฯ จะมีการขุดขยายร่องน้ำ    ขุดลอกท้องน้ำ และขุดคลองทางลัดในบริเวณที่มีโค้งน้ำกว้างเพื่อย่นระยะทางการเดินเรือ กำจัดสิ่งกีดขวางเส้นทางเดินเรือ รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาประตูกั้นน้ำเพื่อแก้ไขเรื่องความแตกต่างของระดับน้ำทะเล

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ “คลองขนส่งผิงลู่” จะเป็นร่องน้ำมาตรฐานระดับ 1 (สามารถรองรับขนาด 3,000 ตันขึ้นไป) โดยจะสามารถรองรับเรือบรรทุกขนาด 5,000 ตัน ลึก 6 เมตร ซึ่งเป็นร่องน้ำที่มีมาตรฐานสูงกว่าแม่น้ำซีเจียงที่สามารถรองรับเรือขนาดสูงสุด 3,000 ตัน เมื่อเทียบกับการขนส่งแบบเดิมไปที่ปากแม่น้ำเพิร์ล ช่วยย่นระยะทางได้กว่า 560 กิโลเมตร ประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนค่าขนส่งได้อย่างมาก และคาดว่า “คลองขนส่งผิงลู่” จะเป็นตัวจักรสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า และดึงดูดการลงทุนเข้าสู่พื้นที่ได้อีกมาก

ในอนาคต หากคลองขนส่งผิงลู่เปิดใช้งานแล้ว ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางดังกล่าวในการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยมายังท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ และวิ่งผ่านคลองขนส่งผิงลู่เข้าสู่นครหนานหนิง หรือหัวเมืองอื่นๆ ผ่านระบบงานขนส่งทางแม่น้ำซีเจียง หรือใช้ฟังก์ชันด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรของนครหนานหนิงในการเป็นฐานการกระจายสินค้าไปยังมณฑลตอนในของจีนได้เช่นกัน

 

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์ www.gxnews.com (广西新闻网) วันที่ 3 สิงหาคม 2563
      เว็บไซต์หนังสือ Nanning Evening (南宁晚报网) วันที่ 27 กรกฎาคม 2563
เครดิตภาพ www.sohu.com

Avatar

Kritsana Sukantaphong

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม