เตรียมดันสนามบินจางเจียเจี้ยเป็นด่านนำเข้าผลไม้และสัตว์น้ำแห่งที่ 2 ของมณฑลหูหนาน

ศุลกากรนครฉางซาเปิดเผยข้อมูลว่า ท่าอากาศยานนานาชาติจางเจียเจี้ยเหอฮัวได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการให้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในการเป็นสถานที่กำกับดูแลสำหรับผลไม้ สัตว์น้ำที่บริโภคได้ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่แข็ง ส่งผลให้ท่าอากาศยานจางเจียเจี้ยมีความพร้อมที่จะกลายเป็นด่านนำเข้าผลไม้และสัตว์น้ำโดยตรงแห่งที่ 2 ของมณฑลหูหนานต่อจากท่าอากาศยานนานาชาติฉางซาหวงฮัว

เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรนครฉางซาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันผู้บริโภคชาวหูหนานมีความต้องการผลไม้นำเข้าและอาหารทะเลนำเข้าเป็นอย่างมาก โดยการที่ท่าอากาศยานจางเจียเจี้ยได้รับอนุมัติให้มีคุณสมบัติในการเป็นสถานที่กำกับดูแลผลไม้ สัตว์น้ำที่บริโภคได้ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่แข็ง จะเอื้อต่อการขยายตลาดผลไม้และอาหารทะเลในมณฑลได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งช่วยพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในการเปิดสู่ต่างประเทศ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ท่าอากาศยานจางเจียเจี้ยกลายเป็นศูนย์กระจายสินค้าทางอากาศที่สำคัญของมณฑลหูหนาน นอกจากนี้ ในอนาคตผู้บริโภคเมืองจางเจียเจี้ยจะสามารถซื้อผลไม้และอาหารทะเลในราคาถูกลงและมีความสดใหม่มากขึ้นโดยไม่ต้องรับช่วงซื้อต่อจากเมืองอื่นหรือมณฑลอื่น

สินค้าประเภทสัตว์น้ำที่บริโภคได้และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่แข็งจัดเป็นสินค้ากลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ ด่านนำเข้าจึงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในการเป็นสถานที่กำกับดูแลสินค้าดังกล่าว  ทั้งนี้ เมื่อเดือนมกราคม 2563 ทีมตรวจสอบของศุลกากรจีนได้ดำเนินการตรวจสอบท่าอากาศยานจางเจียเจี้ยในหลากหลายด้าน เช่น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบการจัดการ ความสามารถในการควบคุมและกักกันของศุลกากร และความสามารถในการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ในลำดับต่อไป หน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารและบริษัทนำเข้าที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งพัฒนาคุณสมบัติของสถานที่ดังกล่าวเพื่อยกระดับความสามารถด้านการควบคุมและกักกัน รวมถึงความรวดเร็วในการตรวจปล่อยสินค้า

ที่มา: http://www.hn.xinhuanet.com/2020-03/16/c_1125717486.htm

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม