เดินรอยตาม! เซี่ยเหมินเตรียมดัน “เขตการค้าเสรีเมืองเซี่ยเหมิน”

21 ต.ค. 56  (www.fjsen.com) – รายงานข่าวระบุว่า หลังจากที่รัฐบาลจีนได้อนุมัติการก่อตั้งเขตทดลองการค้าเสรีแห่งแรกในจีนที่นครเซี่ยงไฮ้แล้ว ยังมีอีกหลายเมืองในจีนที่ต้องการเดินตามรอยนโยบายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนครกว่างโจว นครเทียนจิน และในที่นี้ยังรวมถึงรัฐบาลเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ก็มีแนวคิดที่จะเปิดเขตการค้าเสรีในรูปแบบใกล้เคียงกันและพร้อมผลักดันการดำเนินงานอย่างเต็มที่ โดยสถานะปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ในช่วงการเก็บข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาถึงแนวทางปฏิบัติของนโยบายพิเศษที่เกี่ยวกับทั้งการค้า การเงินและการลงทุน


จากข้อมูลพบว่า ประเด็นการก่อตั้งเขตการค้าเสรีเมืองเซี่ยเหมินดังกล่าวได้เคยถูกหยิบยกขึ้นหารือแล้วในที่ประชุมใหญ่ของรัฐบาลเมืองเซี่ยเหมินแล้ว และด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้กับเกาะไต้หวัน เขตการค้าเสรีในที่นี้จะให้ความสำคัญกับการค้าระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันเป็นหลัก  (厦门对台自由贸易园区) โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการรวมทั้ง 6 เขตของเมืองเซี่ยเหมิน รวมพื้นที่อาทิ บริเวณเขตท่าเรือและเขตขนส่งสินค้าไห่ชาง เขตท่าเรือซงหยู่ โดยพื้นที่ดังกล่าวสามารถสร้างท่าเรือน้ำลึกที่สามารถบรรทุกและขนส่งสินค้าในแต่ละปีได้ 100 ล้านตันต่อปี

รายงานข่าวยังระบุว่า เขตการค้าเสรีเมืองเซี่ยเหมินที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตจะมีความแตกต่างจากของนครเซี่ยงไฮ้ เนื่องจากจะเน้นคู่ค้าที่มาจาก “ไต้หวัน” เป็นหลัก โดย ณ ปัจจุบัน เมืองเซี่ยเหมินเป็นเมืองที่มีมูลค่าการค้าขายกับไต้หวันมากที่สุด และมีเขตนิคมการลงทุนสำหรับชาวไต้หวันโดยเฉพาะ รวม 3 แห่ง ได้แก่ เขตนิคมอุตสาหกรรมไต้หวันไห่ชาง ซิ่งหลิน และจี๋เหม่ย ดังนั้นหากเขตการค้าเสรีเมืองเซี่ยเหมินสามารถจัดตั้งได้จริง คาดว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างสองช่องแคบไต้หวันได้อย่างมหาศาล ซึ่งหากมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว บีไอซีจะแจ้งให้ผู้อ่านทราบในโอกาสต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม: มณฑลฝูเจี้ยนหรือฮกเกี้ยน ตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์การคมนาคมทางทะเลที่สำคัญ ทั้งยังตั้งอยู่ระหว่างเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียง เขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำจูเจียง และเป็นมณฑลที่อยู่ตรงข้ามกับเกาะไต้หวัน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มณฑลฝูเจี้ยน โดยเฉพาะเมืองเซี่ยเหมิน   ได้ก้าวสู่การเป็นเมืองการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน ส่งผลให้เศรษฐกิจของเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เมืองเซี่ยเหมินยังมีบทบาทสำคัญในด้านการประสานความสัมพันธ์ระหว่างช่องแคบไต้หวันอีกด้วย

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม