- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

เดินทางกุ้ยหยางไปเฉิงตู 648 กม. เพียง 3 ชม. เชื่อมการค้าการท่องเที่ยวให้โตเร็ว

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562 รถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยาง-เฉิงตูได้เปิดให้บริการตลอดสายแล้ว โดยมีความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะทางรวม 648 กิโลเมตร แล่นผ่านมณฑลกุ้ยโจว-มณฑลยูนนาน-มณฑลเสฉวน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขา การสร้างเส้นทางรถไฟจึงมีสัดส่วนของสะพานและอุโมงค์มากถึงร้อยละ 85 และใช้เวลาเดินทางจากกุ้ยหยางถึงเฉิงตู 3 ชั่วโมง

ที่มาภาพ: https://item.btime.com/m_9ceb87bf629c7a83e?from=gjl

เส้นทางรถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยาง-เฉิงตู เปิดการเดินรถเป็น 3 ช่วง โดยช่วงเฉิงตู-เล่อซาน (มณฑลเสฉวน) เปิดเดินรถเมื่อเดือน ธ.ค. 2557 ช่วงเล่อซาน-อี๋ปิน (มณฑลเสฉวน) เปิดเดินรถตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2562 ช่วงอี๋ปิน-กุ้ยหยาง ทดลองเดินรถเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2562 และเปิดเดินรถตลอดสายแล้วเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562

ปัจจุบัน นครกุ้ยหยางมีรถไฟความเร็วสูงแล่นผ่านหลายเส้นทาง เช่น กุ้ยหยาง-กว่างโจว คุนหมิง-กุ้ยหยาง-เซี่ยงไฮ้ กุ้ยหยาง-ฉงชิ่ง กุ้ยหยาง-กุ้ยหลิน-หนานหนิง และกุ้ยหยาง-เฉิงตู ทำให้สามารถเชื่อมการเดินทางกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของจีน เพื่อออกสู่ทะเลในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล (Pearl River Delta) เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเกียง (Yangtze River Delta) และเขตเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้ (Pan Beibu Gulf Economic Zone) รวมถึงเชื่อมกับเขตเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง และเชื่อมกับมณฑลยูนนานที่เป็นประตูสู่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้

รถไฟความเร็วสูงกุ้ยหยาง-เฉิงตูที่เปิดให้บริการจะทำให้การเดินทางของนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และคาดว่าการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของสองมณฑลจะเพิ่มขึ้นตาม ทั้งนี้ จนถึงเดือน พ.ย. 2562 ชาวเสฉวนเข้าไปลงทุนในมณฑลกุ้ยโจวแล้ว 4,477 โครงการ รวมมูลค่าตามสัญญา 955,125 ล้านหยวน ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต และเทรดดิ้ง โดยช่วง 11 เดือนแรกของปี 2562 ชาวเสฉวนเข้าไปลงทุนในกุ้ยโจว 620 โครงการ รวมมูลค่าตามสัญญา 106,000 ล้านหยวน

http://www.gz.xinhuanet.com/2019-12/15/c_1125348220.htm