เซี่ยเหมิน…ฐานอุตสาหกรรมผลิตหลอดไฟ LED ระดับแนวหน้าของจีน

“厦门模式”已成国家样本 LED照明直接产值250亿

เมืองเซี่ยเหมินถือเป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมหลอดไฟ LED (Lighting Emitting Diode) ที่สำคัญอันดับต้นๆ ของจีน นับตั้งแต่มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมืองเซี่ยเหมิน ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 12 เป็นต้นมา พบว่าอุตสาหกรรมผลิตหลอดไฟ LED ของเมืองเซี่ยเหมินมีการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ออกมาอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้อุตสาหกรรมดังกล่าว มีพัฒนาการและการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด

จากตัวเลขเศรษฐกิจที่ผ่านมา คาดการณ์ได้ว่า ในปี 2558 เมืองเซี่ยเหมินจะมีมูลค่าจาก อุตสาหกรรมการผลิตใยแก้วนำแสง (Optoelectronics Industry) ที่เกิดขึ้นจริงราว 124,000 ล้านหยวน และในจำนวนนั้น เป็นมูลค่าจากอุตสาหกรรมการผลิตหลอดไฟ LED ซึ่งคาดว่าจะสูงถึง 25,000 ล้านหยวน สร้างรายได้ให้อุตสาหกรรมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นมูลค่า 7 หมื่นล้านหยวน

“厦门模式”已成国家样本 LED照明直接产值250亿

 รูปภาพ  กราฟสีฟ้า แสดงมูลค่าการผลิตโดยตรงในอุตสาหกรรมผลิตหลอดไฟ LED ของเมืองเซี่ยเหมิน

    กราฟสีส้ม แสดงขนาดอุตสาหกรรมการผลิตหลอดไฟ LED ของเมืองเซี่ยเหมิน (หน่วยนับ : ร้อยล้านหยวน)

ในระยะเวลา 5 ปีมานี้ มูลค่าและปริมาณการผลิตในอุตสาหกรรมหลอดไฟ LED ของเมืองเซี่ยเหมินมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 35 ต่อปี และยังครอบคลุมห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตชิป (Chip) ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำงานของหลอดไฟ LED อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเมืองเซี่ยเหมินมีปริมาณการผลิตชิปของหลอดไฟ LED เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 680,000 ชิ้น คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณการผลิตชิปของหลอดไฟ LED ทั้งประเทศจีน ติดต่อกันเป็นเวลา 12 ปี ครองอันดับฐานการผลิตชิปของหลอดไฟ LED ที่ใหญ่ที่สุด มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุด และมีความหลากหลายของสินค้ามากที่สุดในประเทศจีน

สถิติจากกรมศุลกากรเผยว่า Top 10 ของบริษัทส่งออกหลอดไฟ/โคมไฟ LED แบบแขวนมากที่สุดในจีน มี 5 บริษัท เป็นบริษัทจากเซี่ยเหมิน ซึ่งมีสัดส่วนปริมาณการส่งออกเป็นครึ่งหนึ่งของประเทศ กลายเป็นหนึ่งในฐานการผลิตและส่งออกหลอดไฟ/โคมไฟ LED แบบแขวนคุณภาพสูงที่ใหญ่ที่สุดในโลก

“厦门模式”已成国家样本 LED照明直接产值250亿

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมผลิตหลอดไฟ LED ของเมืองเซี่ยเหมินยังสร้างรายได้ให้กับห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นมูลค่าหลายแสนล้านหยวนอีกด้วย โดยปัจจุบัน เมืองเซี่ยเหมินมีบริษัทที่เน้นการจำหน่ายหลอดไฟ LED เป็นหลัก เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น 13 บริษัท

ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นว่า พื้นฐานอุตสาหกรรมผลิตหลอดไฟ LED ของเมืองเซี่ยเหมินมีแนวโน้มที่ดีและมีศักยภาพมาก สามารถสร้างรายได้แก่อุตสาหกรรมในห่วงโซ่เป็นมูลค่าหลายแสนล้านหยวน และในอนาคตเมืองเซี่ยเหมินยังมีแผนที่จะเพิ่มศักยภาพและยกระดับการบริการในอุตสาหกรรมดังกล่าว รวมถึงสนับสนุนและสร้างศูนย์บ่มเพาะด้านเทคโนโลยีการผลิต พร้อมทั้งหาพันธมิตรอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อม ความร่วมมือต่อไปในอนาคตด้วย

 

* * * * * * * * * * *

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม