เซี่ยเหมินเพิ่ม “แท่นชาร์จไฟฟ้า” 230 แท่น รองรับผู้ใช้รถพลังงานไฟฟ้าที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

 

ปัจจุบัน “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” กำลังเป็นที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกในเมืองเซี่ยเหมิน ด้วยเหตุนี้ บริษัท Xiamen Public Transportation Group จึงได้ลงทุนเพิ่มการติดตั้งแท่นชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 230 แท่น เพื่อให้บริการแก่รถแท็กซี่รับจ้างพลังงานไฟฟ้าและรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงตลอด 24 ชั่วโมง

ในปี 2014 จาก “แผนโครงการส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกเมืองเซี่ยเหมิน” บริษัทดังกล่าว ได้เริ่มโครงการพัฒนาการก่อสร้างสถานีเติมไฟฟ้าและแท่นชาร์จไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการด้านพลังงานสำหรับรถแท็กซี่รับจ้างที่ใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 660 คัน ทั่วเมืองเซี่ยเหมิน

จาก “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13” ของเมืองเซี่ยเหมิน ได้วางแผนจะก่อสร้างสถานี/แท่นชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าตามจุดต่างๆ ทั่วเมือง จำนวน 1,200 แท่น พร้อมผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกใหม่ในเมืองเซี่ยเหมินนั้น  ปัจจุบันเมืองเซี่ยเหมินมีสถานีเติมไฟฟ้าแล้ว 10 กว่าจุด กระจายอยู่เขตบนเกาะและนอกเกาะ (เขตบนเกาะ ได้แก่ เขตซือหมิง เขตหูหลี่, เขตนอกเกาะ ได้แก่ เขตจี๋เหม่ย) และมีแท่นชาร์จไฟฟ้าแล้ว รวมทั้งหมด 181 แท่น ซึ่งได้เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2015 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีผู้มาใช้บริการมากกว่า 1 แสนครั้ง

โดยส่วนใหญ่ สถานีและแท่นชาร์จไฟฟ้า มักเน้นให้บริการแก่ผู้ขับแท็กซี่รับจ้างเป็นหลัก  ส่วนน้อยที่จะเปิดให้บริการแก่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของประชาชนทั่วไป เนื่องจากอุปกรณ์ชาร์จของแท่นชาร์จกับอุปกรณ์รับในตัวรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ  ยังไม่ได้มีการออกแบบการใช้งานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงยังต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการทดสอบอุปกรณ์เชื่อมต่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากโรงงานผลิตรถยนต์ และโชว์รูมรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ ด้วย

สำหรับการใช้งานนั้น แท่นชาร์จไฟฟ้าแต่ละแท่น ให้กำลังไฟฟ้าประมาณ 40-45 กิโลวัตต์/ชั่วโมง โดยรถยนต์ต่างประเภทกัน ก็จะใช้เวลาในการชาร์จไฟที่แตกต่างกัน โดยมากจะใช้เวลาชาร์จจนเต็ม อยู่ที่ 1-2 ชั่วโมง และในระหว่างรอรถยนต์ชาร์จไฟฟ้าอยู่นั้น ผู้ขับขี่สามารถเข้าไปนั่งพักผ่อนในโซนห้องพักรับรองที่สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการได้ด้วย โดยในห้องพักรับรองจะมีโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ เครื่องกดน้ำร้อน ฯลฯ ไว้ให้บริการ  

ด้านการชำระค่าบริการนั้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกชำระผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ หรือ Alipay ได้ ซึ่งปัจจุบันเมืองเซี่ยเหมินได้มีการอบรมพนักงานขับรถแท็กซี่รับจ้างบางส่วน เกี่ยวกับขั้นตอนการชำระเงินออนไลน์แล้ว

  

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอพฯ “Municipal Resources”(市政资源) ลงในสมาร์ทโฟน โดยแอพฯ ตัวนี้สามารถใช้ค้นหาสถานีเติมไฟฟ้าใกล้ตัวพร้อมระบุตำแหน่งที่อยู่และนำทางไปยังที่หมาย และสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานแท่นชาร์จไฟฟ้าว่า ขณะนี้มีผู้ใช้งานอยู่หรือไม่ หากมีผู้ใช้งานอยู่ ต้องรออีกกี่นาทีจึงจะชาร์จเสร็จ หรือแม้กระทั่งสามารถนัดหมายเวลาการใช้งานล่วงหน้าได้อีกด้วย

* * * * * * * * * * *

 

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม