เซินเจิ้นออกพันธบัตรรัฐบาล ๑๑,๙๐๐ ล้านหยวน เร่งส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักงานการคลังเมืองเซินเจิ้นเผย ได้มีการออกพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า ๑๑,๙๐๐ ล้านหยวน (๑,๖๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) นับเป็นการออกพันธบัตรครั้งที่ ๓ ในปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเมืองเซินเจิ้น

สำนักงานการคลัง เมืองเซินเจิ้นออกพันธบัตรรัฐบาลดังกล่าว เพื่อสนับสนุนโครงการการลงทุน    ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเซินเจิ้น เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการด้านสาธารณสุข โครงการบำบัดน้ำเสีย โครงการที่อยู่อาศัย และโครงการด้านการศึกษาสำหรับเยาวชน และโครงการขนาดใหญ่ภายใต้ความร่วมมือเซินเจิ้น – ฮ่องกง และ สวนอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีโครงการที่เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างแล้ว เช่น โครงการบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะมูลค่าการลงทุน ๔,๓๐๐ ล้านหยวน (๖๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โครงการพัฒนาด้านสาธารณะสุข มูลค่าการลงทุน ๓,๐๙๐ ล้านหยวน (๔๓๑ ดอลลาร์สหรัฐ) และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ มูลค่า ๑,๑๙๐ ล้านหยวน (๑๖๖ ดอลลาร์สหรัฐ) เป็นต้น

เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๓ รัฐบาลเมืองเซินเจิ้นออกพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า ๘๐๐ ล้านหยวน (๑๑๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ต่อมา เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ออกพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า ๑๗,๖๐๐ ล้านหยวน (๒,๔๕๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ออกพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า ๑๑,๙๐๐ ล้านหยวน (๑,๖๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งจะเป็นการออกพันบัตรรัฐบาลครั้งสุดท้ายของปี ๒๕๖๓ รวมมูลค่า ๓๐,๓๐๐ ล้านหยวน (๔,๒๓๒ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้นเมืองเซินเจิ้นได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 จึงทำให้พันธบัตรรัฐบาลเป็นที่ต้องการมากขึ้นสำหรับนักลงทุน ทั้งนี้ พันธบัตรรัฐบาลของเมืองเซินเจิ้นมีความเสี่ยงต่ำ รับประกันการชำระคืน พร้อมทั้งมีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล อีกด้วย

——————————

 

นางสาวสวนีย์ โชติจิรพรรณ เขียน

นายสรศักดิ์ บุญรอด เรียบเรียง

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

แหล่งที่มาของข้อมูล

http://www.newsgd.com/news/2020-05/19/content_190921521.htm

Sawanee Chotijirapan

Sawanee Chotijirapan

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม