เซินเจิ้นกับการเติบโตของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

สมาคมหุ่นยนต์ เมืองเซินเจิ้น (Shenzhen Robotics Association) จัดทำรายงานสมุดปกขาวรายงานสถานะการพัฒนาของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของเมืองเซินเจิ้น ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๙ ระบุเมืองเซินเจิ้นมีมูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ๑๒๕,๗๐๐ ล้านหยวน (๑๗,๖๒๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๗๓

เมื่อปี ๒๕๖๒ เมืองเซินเจิ้นมีมูลค่าการผลิตของหุ่นยนต์พาณิชย์ (non-industrial robotics) ๔๓,๕๐๐ ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๗.๙๔ และมูลค่าการผลิตของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (industrial robotics) ๘๒,๒๐๐ ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๓๓ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑

นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังระบุด้วยว่า อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของเมืองเซินเจิ้นมีการพัฒนาที่สำคัญ ๔ ประการ ได้แก่ (๑) เมืองเซินเจิ้นจะลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เนื่องจากเมืองเซินเจิ้นมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ครอบคลุม (๒) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของเมืองเซินเจิ้นสามารถผลิตสินค้าเข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น (๓) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ผลิตหุ่นยนต์ที่รองรับเทคโนโลยี 5G มากขึ้น และ (๔) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ จะทำให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของเมืองเซินเจิ้นเปลี่ยนแปลง

ปัจจุบัน เมืองเซินเจิ้นมีบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านหุ่นยนต์ ๗๕๗ บริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖.๖ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑ โดยมีบริษัทสำคัญ ได้แก่ บริษัท UBTECH Robotics บริษัท LS-Ladar และบริษัท Mozi ซึ่งผลิตหุ่นยนต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Services) และบริษัท Launch Digital บริษัท Huacheng และ บริษัท Hongbai ซึ่งผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (industrial robotics)

——————————

นางสาวสวนีย์ โชติจิรพรรณ เขียน

นายสรศักดิ์ บุญรอด เรียบเรียง

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

http://www.newsgd.com/news/2020-06/01/content_190971062.htm

http://www.chinadaily.com.cn/regional/2019-07/30/content_37496725.htm

 

Sawanee Chotijirapan

Sawanee Chotijirapan

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม