เฉิงตูลงทุน 24,920 ล้านหยวนในโครงการฟื้นฟูชนบทกว่า 40 โครงการ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 เฉิงตูจัดพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูชนบทในไตรมาสแรกของปี 2563 กว่า 40 โครงการที่เมืองเผิงโจว ด้วยเงินลงทุนกว่า 24,920 ล้านหยวน ภายใต้สถานการณ์ ปัจจุบัน การริเริ่มโครงการฟื้นฟูต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยปรับปรุงอุตสาหกรรมทางการเกษตรของเฉิงตูให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรมีประสิทธิภาพ รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีและเศรษฐกิจเติบโตมากยิ่งขึ้น

บริษัทเฉิงตูเจิ้งต้าฟู้ดและบริษัทเฉิงตูเชิ้งฮุยร่วมกันสร้างฟาร์มเพาะพันธุ์สุกรขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานสูงด้วยงบประมาณการลงทุนกว่า 150 ล้านหยวน หลังจากโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้วจะสามารถผลิตลูกสุกรได้ถึงปีละ 120,000 ตัว และสุกรได้ถึงปีละ 20,000 – 30,000 ตัว โดยจะเป็นการส่งเสริมการฟื้นฟูการเลี้ยงสุกรและสร้างความเชื่อมั่นต่ออุปทานสำหรับประชาชนในพื้นที่

ในปี 2563 นี้เฉิงตูได้วางแผนสำหรับการดำเนินโครงการฟื้นฟูชนบททั้งสิ้น 200 โครงการ ด้วยงบประมาณการลงทุนกว่า 6 หมื่นล้านหยวน โดยในไตรมาสแรกของปี 2563 นี้ เฉิงตูจะดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญสำหรับการฟื้นฟูชนบททั้งสิ้น 40 โครงการ อาทิ การพัฒนาและบูรณาการด้านการเกษตร การค้า วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและการแปรรูปอาหาร เป็นต้น

ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรและชนบทแห่งชาติได้แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ 11 คนเป็นผู้ริเริ่มดำเนินโครงการฟื้นฟูชนบทดังกล่าว และได้ส่งมอบนโยบายเพื่อช่วยเหลือ ให้บริการ และแก้ปัญหาต่าง ๆ แก่วิสาหกิจและผู้ประกอบการด้านการเกษตรชั้นนำกว่า 411 แห่ง รวมถึงสหกรณ์ทางการเกษตรกว่า 48 แห่งทั่วประเทศ อีกทั้งยังผลักดันให้มีการดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม สะดวก และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

แหล่งที่มา:    เว็บไซต์ http://news.chengdu.cn/2020/0328/2111895.shtml

โดยอ้างอิงเว็บไซต์ news.chengdu.cn (ฉบับวันที่ 28 มีนาคม 2563)

 

Avatar

Chengdu_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม