- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

เฉิงตูทุ่ม 1 แสนล้านหยวนสร้างเขตนำร่องพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ยุคใหม่

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนครเฉิงตูได้ประกาศแผนการสร้างเขตนำร่องพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ยุคใหม่ โดยอาศัยข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรทางปัญญาประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์ การศึกษา อุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายของนครเฉิงตู โดยมีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) ความสามารถของบุคลากร (2) องค์กร (3) โครงสร้างพื้นฐาน (4) พื้นที่ปฏิบัติการ (5) เขตอุตสาหกรรม และ (6) การดูแลสังคม รวมถึงการส่งเสริมโครงการด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่สำคัญกว่า 170 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 1 แสนล้านหยวน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ทั้งในมณฑลเสฉวนและในเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง คาดว่าในปี 2565 อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ในนครเฉิงตูจะมีมูลค่ารวมกว่า 50,000 ล้านหยวน

ภายในปี 2565 เขตนำร่องดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ และพื้นที่ทดสอบเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ที่มีขีดความสามารถในการสร้างสรรค์และการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมชิปอัจฉริยะ การตอบกลับแบบ AI คอมพิวเตอร์วิทัศน์ ที่อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ รวมทั้ง พัฒนาแอปพลิเคชั่นและผลิตภัณฑ์จากปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมชั้นนำระดับประเทศเพื่อควบคุมการจราจรทางอากาศ การเงิน และการรักษาทางการแพทย์

การสร้างเขตดังกล่าวกำหนดให้เขต Hi-Tech Industrial Development Zone นครเฉิงตู เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ระดับประเทศ และเขตเทียนฝู่ใหม่ นครเฉิงตู เป็นเมืองวิทยาศาสตร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ มีการบูรณาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในเขตอุตสาหกรรมรวม 10 แห่ง เขตอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะเทียนฝู่และเขตอุตสาหกรรมยุโรปชิงไป๋เจียงจะกลายเป็นพื้นที่หลักในการผลักดันการพัฒนาของเขตอุตสาหกรรมอื่น ๆ อาทิ เขตอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะในเขตเศรษฐกิจใหม่เฉิงตูตะวันออก และเขตพัฒนาอุตสาหกรรมอัจฉริยะเฉิงตู

เมื่อเดือนกันยายน 2563 บริษัท หัวเหวย เทคโนโลยี จำกัด ได้ลงทุนกว่า 10,900 ล้านหยวน สร้างศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ในเขต Hi-Tech Industrial Development Zone นครเฉิงตู เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ในภูมิภาคจีนตะวันตกและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมุ่งเน้นความสำคัญของการกำกับดูแลเมืองและเอื้ออำนวยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ด้านการขนส่ง การรักษาความปลอดภัย การแพทย์ การบริหารจัดการ การรับมือกับเหตุฉุกเฉิน การศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอินเทอร์เน็ต โดยผู้แทนจากบริษัทฯ ระบุว่า ศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่แห่งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมห่วงโซ่อุตสาหกรรมต่าง ๆ กับรูปแบบการพัฒนา “Chengdu R&D – Chengdu Manufacturing – Chengdu Ecology – Chengdu Application” ของนครเฉิงตู นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังรองรับระบบวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการการใช้งานด้านการจัดเก็บข้อมูลและการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของอุตสาหกรรม ศูนย์ข้อมูลดังกล่าวจะร่วมสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของนครเฉิงตูโดยใช้ประโยชน์จากระบบ 5G คลาวด์ และปัญญาประดิษฐ์ของหัวเหวย เพื่อปรับปรุงขีดความสามารถในการดูแลเมืองของนครเฉิงตู ประชาชนสามารถเพลิดเพลินไปกับบริการอัจฉริยะต่าง ๆ ที่ได้คุณภาพ และช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลคุณภาพสูงของเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู-ฉงชิ่ง

เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทไอทีชั้นนำของจีนอย่าง Baidu ได้ร่วมมือกับเขต Hi-Tech Industrial Development Zone ของนครเฉิงตู ส่งเสริมโครงการมาตรฐานการขับขี่อัจฉริยะและโครงการศูนย์นวัตกรรมการขับขี่อัจฉริยะ Apollo Go Robotaxi แห่งแรกในมณฑลเสฉวน เพื่อเร่งสร้างระบบนิเวศและผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการขับขี่อัจฉริยะในภูมิภาคจีนตะวันตก

ปัจจุบัน เขตดังกล่าว มีสถาบันจำนวน 3 แห่ง ที่ได้รับการอนุมัติคุณวุฒิวิชาชีพด้านปัญญาประดิษฐ์ และมีนักวิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์รวมกว่า  11 คน ในอนาคตมีแผนจะสร้างความร่วมมือกับสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอีกหลากหลายแขนง เพื่อบ่มเพาะความสามารถด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยสูงสุดกว่า 10 ล้านหยวน เพื่อผลิตงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ

สำหรับการสร้างเขตการบินพลเรือนระบบปัญญาประดิษฐ์นั้น จะมีการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่นโดรนอัจฉริยะที่ใช้ระบบ 5G ในการควบคุมการจราจรทางอากาศ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศของอุตสาหกรรม มีการประยุกต์ใช้นโยบาย 12 ประการ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และแพลตฟอร์มบริการสาธารณะ สนับสนุนการพัฒนาหน่วยงานด้านอุตสาหกรรม เสริมสร้างความสามารถในการจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถ และสนับสนุนทางการเงินเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

 

แหล่งที่มา เว็บไซต์ทางการของ people.cn ฉบับวันที่ 12 พ.ย. 2563

http://sc.people.com.cn/BIG5/n2/2020/1112/c379471-34409906.html