- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

เงินหยวนรุดหน้า.. ไต่แท่นอันดับ 8 ของสกุลเงินที่ซื้อขายมากที่สุดในโลกนับว่าเป็นข่าวดีของเงินหยวนอีกครั้ง เมื่อล่าสุดได้ไต่ขึ้นแท่นอันดับ 8 ของสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก จากเดิมที่เคยอยู่ในอันดับ 11 ตามสถิติเมื่อปีที่แล้ว

เงินหยวนมาแรง.. แซงหน้าเงิน Krona / วอน / รูเบิลรายงานจากสมาคมสื่อสารการเงินระหว่างธนาคารนานาชาติ หรือ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) ในเดือนตุลาคม 2556 ระบุว่า เงินสกุลหยวนได้รับการจัดอันดับให้เป็นสกุลเงินที่มีการใช้ซื้อขายกันมากที่สุดเป็นอันดับ 8 ของโลก ด้วยสัดส่วน 1.49% ของสกุลเงินนานาชาติที่ใช้ทำธุรกรรมทั้งหมด โดยหากเทียบกับเดือนมกราคม 2555 ที่ผ่านมา เงินสกุลหยวนติดอันดับที่ 11 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 0.92 ของสกุลเงินนานาชาติทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 113 ภายในช่วงเวลาเพียง 20 เดือน แซงหน้าเงิน Krona ของสวีเดิน เงินวอนของเกาหลี และเงินรูเบิลของรัสเซียทางด้านนาย Patrick de Courcy ผู้บริหารฝ่ายการตลาดของ SWIFT ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกยังให้ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมในรายงานอีกว่า สัดส่วนกว่าร้อยละ 60 ของเงินสกุลหยวนที่มีการใช้ซื้อขายระหว่างประเทศนั้นเกิดขึ้นในกรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักร ซึ่งตัวเลขดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่า กรุงลอนดอนเป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการซื้อขายด้วยเงินหยวนนอกประเทศจีน ตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละของการใช้เงินหยวนซื้อขายรองลงมาตามลำดับ โดยประเทศในเอเชียที่มีการใช้เงินหยวนมากที่สุดคือ สิงค์โปร์ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า ข้อมูลสัดส่วนการซื้อขายด้วยเงินหยวนนอกจีนของประเทศต่างๆ เหล่านี้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจีนที่กระตุ้นการใช้เงินหยวนในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดให้กรุงลอนดอน กรุงปารีส และประเทศสิงค์โปร์เป็นจุด Offshore เงินหยวน เพื่อกระตุ้นให้เงินหยวนมีการใช้ในระดับสากลมากขึ้นอย่างไรก็ดี แม้เงินสกุลหยวนจะเป็นเงินที่ถูกซื้อขายระหว่างประเทศมากสุดเป็นอันดับที่ 8 ของโลก แต่หากพิจารณาค่าเงินที่ใช้ในการชำระเงินระหว่างประเทศมากที่สุดในโลกแล้ว ปัจจุบันเงินหยวนรั้งอันดับที่ 12 ของโลกด้วยสัดส่วนร้อยละ 0.84 (ลดลงจากเดิมที่เคยครองสัดส่วนร้อยละ 0.87 ในเดือนกรกฎาคม 2556) โดยเป็นรองให้แก่เงินสกุลบาทที่รั้งอันดับ 11

ผลักดันเงินหยวนก้าวไกล.. ภายใต้เขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เงินหยวนมีบทบาทในการซื้อขายระหว่างประเทศมากขึ้นตามนโยบายที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันเงินหยวนให้เป็นเงินที่สากลชั้นนำของโลก อย่างไรก็ดี หากมีช่องทางในการใช้เงินหยวนนอกพื้นที่จีนและฮ่องกงมากขึ้น นอกเหนือจากการใช้ในจีนเป็นหลัก ก็จะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการใช้เงินหยวนในระดับสากลให้มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันเงินหยวนให้เป็นเงินสกุลสำคัญของโลกได้ในอนาคต

นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังคงดำเนินนโยบายเปิดกว้างและปฏิรูปตลาดการเงินในประเทศให้เสรีมากขึ้น โดยล่าสุดได้จัดตั้งเขตพื้นที่การค้าเสรี (Free Trade Zone) ในเซี่ยงไฮ้ อันถือเป็นอีกความพยายามหนึ่งที่จะทำให้เซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางการเงินระดับโลกเช่นเดียวกันฮ่องกงและกรุงลอนดอน ซึ่งเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้นี้ไม่เพียงแต่จะเปิดการค้าระหว่างประเทศอย่างเสรีแล้ว แต่ยังมีการเปิดเสรีภาคบริการโดยเฉพาะการเปิดเสรีภาคการเงินในพื้นที่อีกด้วย โดยจะอนุญาตให้มีการทดลองแลกเปลี่ยนเงินหยวนอย่างเสรีภายใต้ระบบบัญชีทุน และยังมีการทดลองใช้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปตามกลไลตลาด

ทั้งนี้ แม้ปัจจุบันทางการจีนจะยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดชัดเจนในรูปแบบข้อกำหนดการควบคุมการค้าเงินหยวนให้มีความเสรีภายในเขตการค้า และการใช้อัตราดอกเบี้ยตามกลไกตลาดโดยไม่มีการควบคุมจากรัฐบาล แต่การประกาศจัดตั้งเขตการค้าเสรีในเซี่ยงไฮ้นี้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งวิสัยทัศน์และความพยายามเพื่อให้จีนพร้อมรับกับกระแสความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเงินครั้งใหญ่ ซึ่งถ้าหากการทดลองปฏิรูปตลาดการเงินเสรีในเซี่ยงไฮ้ส่งผลดีต่อการใช้เงินหยวนแล้ว ก็อาจเป็นสัญญาณที่ดีว่ารัฐบาลจีนอาจเปิดกว้างในด้านการเงินมากยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สำคัญในการทำให้ค่าเงินหยวนเป็นเงินสกุลชั้นนำของโลกในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นได้

———————————————-

จัดทำโดย นางสาวเทพรัตน์ ตันติกัลยาภรณ์ ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ นครเซี่ยงไฮ้

ข้อมูลอ้างอิง : รายงานสมาคมสื่อสารการเงินระหว่างธนาคารนานาชาติ ประจำเดือนตุลาคม 2556