- ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน (Thailand Business Information Center in China) - https://thaibizchina.com -

เขื่อนอูตงเต๋อเตรียมเดินหน้าผลิตไฟฟ้าเต็มกำลังภายในปีนี้ ขณะที่เขื่อนไป๋เฮ่อทานมีกำหนดในปี 2565

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เครื่องผลิตไฟฟ้าหมายเลข 11 และหมายเลข 2 ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอูตงเต๋อ ซึ่งได้ทำการติดตั้งเมื่อวันที่ 15 และ 16 เมษายน 2564 ตามลำดับ ได้ผ่านการทดสอบการเดินเครื่องเพื่อทดลองผลิตไฟฟ้า
เป็นระยะเวลา 72 ชั่วโมง และได้เข้าสู่ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าอย่างเป็นทางการแล้ว ส่งผลให้ขณะนี้โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอูตงเต๋อมีเครื่องผลิตไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้ว 10 เครื่อง โดยคาดว่าจะติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์ทั้ง 12 เครื่องพร้อมเดินเครื่องได้ทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคม 2564

ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนไป๋เฮ่อทานได้เริ่มระบายน้ำผ่านช่องระบายน้ำล้น (Spillway) เป็นครั้งแรก โดยเขื่อนแห่งนี้มีช่องระบายน้ำล้น 7 ช่อง แต่ละช่องสามารถระบายน้ำได้สูงสุด 1,730 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  ทั้งนี้ มีการปล่อยน้ำเข้าสู่เขื่อนเมื่อเดือนเมษายน 2564 เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าเครื่องแรกเพื่อเริ่มผลิตไฟฟ้าในเดือนกรกฎาคม 2564 โดยคาดว่าจะติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จพร้อมผลิตไฟฟ้าอย่างเต็มกำลังได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2565

อนึ่ง โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอูตงเต๋อและโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนไป๋เฮ่อทานเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำดับขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ในบรรดาโรงไฟฟ้าพลังน้ำขั้นบันได 4 แห่งบนแม่น้ำจินซาซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแยงซี ตั้งอยู่ระหว่างมณฑลยูนนานกับมณฑลเสฉวน โดยเป็นโครงการพลังงานสำคัญระดับชาติ และเป็นโครงการหนึ่งในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ “ไฟฟ้าภาคตะวันตก ส่งไปภาคตะวันออก” โดยโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอูตงเต๋อรองรับปริมาณน้ำได้ 7,600 ล้านลูกบาศก์เมตร มีเครื่องผลิตไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตเครื่องละ 850,000 กิโลวัตต์ จำนวน 12 เครื่อง รวมกำลังการผลิตไฟฟ้า 10.2 ล้านกิโลวัตต์ ผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 38,910 กิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยนับแต่เริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอูตงเต๋อผลิตไฟฟ้าได้แล้ว 21,528 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ขณะที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำไป๋เฮ่อทานมีกำลังการผลิตไฟฟ้า  16 ล้านกิโลวัตต์ ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจีนรองจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสามผาหรือ “ซานเสียต้าป้า”

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/Hphp-Nv7wK30mYh9AbW6cQ
https://mp.weixin.qq.com/s/QvTqKXvsBKUGBHTHPTDJ2Q