เขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอาน ได้รับการอนุมัติให้เป็นด่านนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศ

คณะกรรมการบริหารเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอาน (Xi’an International Trade and Logistics Park: ITL) ประกาศเรื่อง ITL ได้รับการอนุมัติจากคณะมนตรีจีน ให้เป็นด่านนำเข้ารถยนต์ประกอบสำเร็จ (Finished Automobiles) จากต่างประเทศ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 2560   

ปัจจุบัน ITL เป็นท่าเรือบก (Inland Port) ที่ได้รับ Country Code และ International Code สำหรับการส่งออก (รหัส CNXAG และ 61900100) เป็นแห่งแรกของท่าเรือบกจากทั่วประเทศ และได้รับการอนุมัติให้เป็นด่านนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ธัญพืชและข้าว 2) เนื้อสัตว์ และ 3) รถยนต์ประกอบสำเร็จ ซึ่งปัจจุบันมีด่านที่ทางการจีนอนุญาตให้สามารถนำเข้ารถยนต์ประกอบสำเร็จได้ทั้งสิ้น 26 แห่ง (สถานะ ณ เดือน มิ.ย. 2560)

นอกเหนือจาก ITL แล้ว คณะมนตรีจีนยังประกาศให้อีก 6 ท่าเรือ/สนามบิน เป็นด่านนำเข้ารถยนต์ประกอบสำเร็จพร้อมกับ ITL ด้วย ได้แก่ 1) Tangshan Port มณฑลเหอเป่ย 2) Suifen Port มณฑลเฮยหลงเจียง 3) Anqing Port มณฑลอันฮุย 4) Haichang Bonded Port เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน 5) Wuhan Railway Port มณฑลหูเป่ย และ 6) สนามบินหยินชวนเหอตง นครหยินชวน เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย

นายเถา เซ่าชิง รองผู้อำนวยการสำนักงานการท่ามณฑลส่านซี (Port Office of Shaanxi Province) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลังจากที่รัฐบาลมณฑลส่านซีกำหนดให้ ITL เป็นหนึ่งในพื้นที่เขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซี ส่งผลให้การค้าออนไลน์ข้ามแดนเติบโตอย่างก้าวกระโดด สถิติระหว่างเดือน ม.ค. – วันที่ 15 มิ.ย. 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว จำนวนคำร้องการขอส่งออกสินค้าข้ามแดนของ Xi’an Cross Border E-commerce Platform เพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 10 เท่า (เดิม 5,000 คำร้อง เพิ่มขึ้นถึง 50,000 คำร้อง) และจำนวนวิสาหกิจจดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.3

นอกจากการเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซีแล้ว ITL ยังเป็นศูนย์รวมเส้นทางการขนส่งนานาชาติระบบราง “ฉางอันห้าว” ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยกระตุ้นมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของมณฑลส่านซี แบ่งเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่ ซีอาน-รอทเทอร์ดาม ประเทศเนเธอแลนด์ และซีอาน-อัลมาตี ประเทศคาซัคสถาน ปัจจุบันเปิดให้บริการ 3 เที่ยว/สัปดาห์ สอดคล้องกับข้อมูลจาก สนง. พาณิชย์มณฑลส่านซีที่ระบุว่า ภายหลังการเปิดเส้นทางขนส่งนานาชาติ “ฉางอันห้าว” เมื่อปลายปี 2556 นั้น ส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศของมณฑลส่านซีเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 สัดส่วนมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของมณฑลส่านซีต่อมูลค่า GDP เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (ในปี 2559 สัดส่วนมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของมณฑลส่านซีต่อ GDP ของมณฑล อยู่ที่ร้อยละ 10.3 ซึ่งในปี 2554 สัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 7.5 เท่านั้น) โดยเฉพาะมูลค่าการส่งออกที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ในปี 2559 มูลค่าการส่งออกของมณฑลส่านซีต่อ GDP ของมณฑล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.5 ในขณะที่ปี 2554 สัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ 1.9 เท่านั้น)

การประกาศให้ ITL เป็นด่านนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศได้นั้น เป็นการตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญของการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าทางรางระหว่างประเทศของรัฐบาลจีน นอกจากจะส่งผลดีต่อการค้าระหว่างประเทศของมณฑลส่านซีแล้ว ยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับวิสาหกิจในพื้นที่มากขึ้น คาดการณ์ว่ารถยนต์ที่นำเข้ามายังเขตทดลองการค้าเสรีมณฑลส่านซี (ITL) จะใช้เวลาขนส่งเพียง 15 วัน จากเดิมที่การขนส่งจากท่าเรือทางภาคตะวันออกของจีนต้องใช้เวลาราว 45 วัน โดยสามารถดำเนินการทางศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จได้ที่เขตทดลองการค้าเสรี ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการขนส่งรถยนต์ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 10 และจะมีผลต่อราคาจำหน่ายรถยนต์นำเข้าในพื้นที่ที่จะลดลงอีกด้วย

ข้อมูลอ้างอิง

1. http://www.itl.gov.cn/xwzx/cyxw/29310.htm

2. http://www.itl.gov.cn/xwzx/cyxw/29309.htm

3. http://shaanxitj.gov.cn/site/1/html/126/131/138/15292.htm

4. http://money.163.com/17/0616/01/CN119O67002580S6.html

5. https://www.douban.com/group/topic/103891502/

 

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม