เขตเมืองใหม่กุ้ยอัน มณฑลกุ้ยโจว เปิดตัว “โหนด” สำคัญยกระดับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภาคตะวันตกเฉียงใต้จีน

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เขตเมืองใหม่กุ้ยอันของมณฑลกุ้ยโจวจัดพิธีเปิดตัวการใช้งาน “โหนด” (node) หรือข้อต่อของระบบเครือข่ายที่สำคัญ 2 ตัว ได้แก่ (1) root server mirror node ของมณฑลกุ้ยโจว ซึ่งเป็นโหนดสำคัญในการแปลงระบบชื่อที่อยู่โดเมน (Domain Name System: DNS) เช่น ชื่อเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นเลขที่อยู่
ไอพี (Internet Protocol (IP) Address) ของคอมพิวเตอร์ และ (2) top-level domain node ระดับประเทศ

การติดตั้งและเปิดใช้งานโหนดสำคัญทั้งสองตัวนี้ ส่งผลให้มณฑลกุ้ยโจวเป็นมณฑลแรกในภาคกลางและภาคตะวันตกของจีนที่มีการติดตั้ง root server mirror node จากพื้นที่ 13 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงเป็นพื้นที่หนึ่งใน 31 แห่งที่มีการติดตั้ง top-level domain node ระดับประเทศของจีน โดยโหนดสำคัญทั้งสองตัวนี้นับเป็นโครงสร้างสำคัญของระบบอินเทอร์เน็ตที่มีส่วนช่วยยกระดับความปลอดภัยและความเสถียรของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมณฑลกุ้ยโจวและของจีน ซึ่งเกี่ยวพันโดยตรงกับนโยบายของมณฑลด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในการบูรณาการระบบ Big Data เข้ากับภาคเศรษฐกิจจริง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างระบบอภิบาลทางสังคมในมณฑล

อนึ่ง เขตเมืองใหม่กุ้ยอันก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 โดยจนถึงปัจจุบันมีบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เข้ามาลงทุนจำนวนมาก เช่น Huawei Tencent Apple Foxconn และ Inspur โดยมีการสร้างสภาพแวดล้อมและสิทธิพิเศษส่งเสริมการลงทุน ที่สำคัญ กุ้ยโจวยังได้รับการประกาศให้เป็นเขตนำร่องด้าน Big Data ระดับประเทศของจีน (National Big Data Pilot Zone) ตั้งแต่ปี 2559

http://www.eguizhou.gov.cn/2019-12/11/content_37529001.htm

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม