เขตฯ หนิงเซี่ยเปิดใช้งาน “ทราเวลคลาวด์” แล้ว

ภายหลังกรมการท่องเที่ยวประเทศจีนประกาศ “แผน 135 เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว” โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการและขยายตลาดการท่องเที่ยว ปัจจุบัน ประเทศจีนมีพื้นที่นำร่องโครงการการท่องเที่ยวอัจฉริยะในหลายมณฑล อาทิ กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ นครหางโจว นครหนานจิง และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 เขตฯ หนิงเซี่ยได้คิดค้นระบบตรวจสอบจำนวนนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวของเขตฯ หนิงเซี่ย โดยเชื่อมต่อกับระบบตรวจสอบจำนวนนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ระบบนำร่องของกรมการท่องเที่ยวแห่งชาติ ต่อมาเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 เขตฯ หนิงเซี่ยได้จัดทำ “หนิงเซี่ยทราเวลคลาวด์” ขึ้น โดยเป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับการท่องเที่ยวจากรัฐบาลท้องถิ่นชิ้นแรกของเขตฯ หนิงเซี่ย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อขยายตลาดด้านการท่องเที่ยวและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน และล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวเขตฯ หนิงเซี่ย ได้เปิดให้บริการแอปพลิเคชั่นดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

หลักการทำงานของ “ทราเวลคลาวด์”

“หนิงเซี่ยทราเวลคลาวด์” ได้รับการพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวเขตฯ หนิงเซี่ย เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลการท่องเที่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยในแอปพลิเคชั่นได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานรัฐบาล บริษัทท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ บริการให้คำปรึกษา สอบถาม รับข้อร้องเรียน รวมถึงการจองที่พัก ร้านอาหาร บัตรโดยสาร และการชำระเงินแบบ One Stop Service

ในช่วงแรกของการพัฒนา “หนิงเซี่ยทราเวลคลาวด์” จะเชื่อมต่อ 3 ระบบหลักไว้ด้วยกัน ได้แก่ ระบบข้อมูลการบริการการท่องเที่ยวสาธารณะ ระบบบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และระบบการโฆษณาและการตลาด ในอนาคตเมื่อแอปพลิเคชั่นพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีการเชื่อมต่อทั้งสิ้น 12 ระบบหลัก อาทิ ระบบบริหารจัดการการบริการด้านการท่องเที่ยว ระบบอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ และระบบตรวจสอบจำนวนนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวเขตฯ หนิงเซี่ย เป็นต้น

 “หนิงเซี่ยทราเวลคลาวด์” เป็นการพัฒนาจากทราเวลคลาวด์ทั่วไปที่มีเฉพาะข้อมูลการท่องเที่ยว แต่ด้วยแอปพลิเคชั่นนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแบบครบวงจร อาทิ การจองบัตรโดยสารยานพาหนะ ที่พัก บัตรเข้าชมสถานที่ ร้านอาหาร และรับคูปองส่วนลด นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสามารถใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ชำระค่าสินค้า ค้นหาสถานที่จอดรถ และบริการ GPS ได้อีกด้วย

ปัจจุบัน “หนิงเซี่ยทราเวลคลาวด์” สามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานประจำวัน อาทิ ข้อมูลพยากรณ์อากาศ ข้อมูลการเดินรถจากกรมการขนส่ง ข้อมูลเที่ยวบินขาเข้าและขาออกทั้งในและต่างประเทศจากกรมการบินพลเรือน ข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลแหล่งที่มาของนักท่องเที่ยว ความหนาแน่นของจำนวนรถในชั่วโมงเร่งด่วน นอกจากการให้บริการข้อมูลข้างต้นแล้ว ในปีนี้สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวเขตฯ หนิงเซี่ย ยังมีแผนเปิดให้บริการระบบการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินอีกด้วย

“ทราเวลคลาวด์” มีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างไร

 หน่วยงานรัฐบาล สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยว ปรับปรุงภาพ ลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถทราบข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว และข้อมูลของบริษัทท่องเที่ยวได้ตลอดเวลา ทำให้รัฐบาลสามารถควบคุมดูแลมาตรฐานการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวของบริษัทต่างๆ ได้

 บริษัทท่องเที่ยว สามารถขยายรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ ทำให้การบริหารจัดการรวดเร็วขึ้น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด และเพิ่มคุณภาพด้านการบริการการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในสายงานการท่องเที่ยว

– นักท่องเที่ยว สามารถวางแผนการท่องเที่ยวล่วงหน้า และสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวมทั้งได้รับการบริการที่รวดเร็ว สะดวกสบาย และปลอดภัย

– สถานที่ท่องเที่ยว สามารถวางแผนรองรับนักท่องเที่ยวในฤดูท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว นอกจากจะสามารถย่นระยะเวลาและขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆ ของนักท่องเที่ยวแล้ว หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องยังสามารถเก็บข้อมูลสถิติจากนักท่องเที่ยวเพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา และวางแผนด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้อีกด้วย

 

ข้อมูลอ้างอิง                                           

1. http://china.com.cn/travel/txt/2017-03/16/content_40462549.htm

2. http://travel.ts.cn/content/2017-03/16/content_12558052.htm

3. http://society.people.com.cn/n1/2017/0328/c411832-29175181.html

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม