“เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ซุ่ยหนิง” ถูกยกให้เป็นหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์นำร่องระดับชาติ

 

ภาพประกอบจาก http://image.baidu.com

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ กรมทรัพยากรที่ดิน และกรมการก่อสร้างบ้านและที่พักอาศัยได้ประกาศรายชื่อเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์นำร่องระดับชาติจำนวน 29 แห่ง ในจีน ซึ่ง “เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ซุ่ยหนิง” เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากภูมิภาคจีนตะวันตก

เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ซุ่ยหนิง เป็นเขตเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์สมัยใหม่ทางภาคตะวันตกของจีน สร้างขึ้นในปี 2551 มีพื้นที่ 18 ตร.กม.โดยในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา เขตอุตสาหกรรมดังกล่าวได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มที่จากรัฐบาลจึงทำให้มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก ปัจจุบันสามารถดึงดูดบริษัท Fortune 500 ของโลกเข้ามาลงทุนแล้ว 3 บริษัท และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ของจีนอีก 8 บริษัท ซึ่งบริษัทที่กล่าวมาข้างต้น ได้เข้ามาลงทุนโครงการขนาดใหญ่ถึง 98 โครงการ โดยใช้เงินลงทุนไปมากกว่า 66,300 ล้านหยวน ซึ่งโครงการขนาดใหญ่ที่มีการลงทุน ได้แก่ สวนโลจิสติกส์ Yuan Cheng, สวนโลจิสติกส์ระบบราง, ศูนย์การค้า Jian Kun และศูนย์จำหน่ายรถยนต์แห่งจีนตะวันตก เป็นต้น

จากผลงานดังกล่าวทำให้เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ซุ่ยหนิง กลายเป็นเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์นำร่องระดับชาติที่ทันสมัย อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของเมืองซุ่ยหนิง รวมทั้งกระตุ้นให้เศษฐกิจของเมืองซุ่ยหนิงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2563 รัฐบาลก็จะทำการคัดเลือกเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ตัวอย่างกว่า 100 แห่งจากทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นเขตเศรษฐกิจนำร่องระดับชาติสำหรับนำไปประยุกต์ใช้โดยเฉพาะกับระบบการบริการภาคโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย รวมถึงยกระดับการบริการภาคโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม