เขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคกุ้ยหยางได้รับเลือกเป็น “นิคมอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงของจีน”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงแห่งชาตินครกุ้ยหยาง (Guiyang National High-Tech Industrial Development Zone) ได้รับการคัดเลือกเป็น “นิคมอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง” (Advanced Manufacturing) 100 อันดับแรกของจีน ประจำปี 2563 ภายในงานการประชุมการผลิตขั้นสูงครั้งที่ 8

การคัดเลือก “นิคมอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง 100 อันดับแรกของจีน” จะดำเนินการคัดเลือกจากเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติ (China National Economic and Technical Development Zone) จำนวน 218 แห่ง และเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงแห่งชาติ 168 แห่งในจีน โดยพิจารณาจากระดับการพัฒนาใน 5 ด้าน ได้แก่ ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ศักยภาพด้านนวัตกรรม ความสามารถในการทำงานร่วมกัน การสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรม และการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนิคมอุตสาหกรรมที่ผ่านการคัดเลือกส่วนใหญ่เป็นนิคมอุตสาหกรรมทางภาคตะวันออกของจีน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63 รองลงมาคือ ภาคกลางของจีนมีสัดส่วนร้อยละ 20 สำหรับภาคตะวันตกมีสัดส่วนร้อยละ 10 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนร้อยละ 7

สำหรับเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงแห่งชาตินครกุ้ยหยางนับเป็นเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงแห่งแรกของมณฑลกุ้ยโจว โดยเป็นแหล่งพัฒนาอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้าของมณฑลกุ้ยโจว และยังเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนที่สำคัญในฐานะที่กุ้ยโจวเป็น “เขตนำร่องด้านการเปิดกว้างเศรษฐกิจพื้นที่ตอนในระดับชาติ” (National Inland Open Economy Pilot Zone) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตขั้นกลาง-สูง และอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้า จนกลายเป็นแหล่งรวมของบริษัทการผลิตขั้นสูงหลายบริษัท เช่น บริษัท Aecc (Aero Engine Corporation of China) Guizhou Liyang Aero Engine จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัยและผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน บริษัท Guizhou Zhenhua E-Chem จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการวิจัยและผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและลิเธียมโคบอลต์ออกไซด์ และบริษัท Guizhou Zhong Sheng Tai Ke Intelligent Technology จำกัด ผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์และวงจรรวม เป็นต้น

ที่มา: http://news.gog.cn/system/2021/01/21/017821027.shtml

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม