เขตการค้าเสรีนำร่องยูนนานเปิดตัว “เขตความเชื่อมโยงนวัตกรรมร่วม” 5 แห่ง

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เขตการค้าเสรีนำร่องจีน (มณฑลยูนนาน) ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ย่อย 3 แห่ง ได้แก่ นครคุนหมิง เขตฯ เต๋อหง และเขตฯ หงเหอ ประกาศรายชื่อและจัดพิธีมอบป้าย “เขตความเชื่อมโยงนวัตกรรมร่วม” (联动创新区) กลุ่มแรก จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เขตพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสูงระดับชาตินครคุนหมิง เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมืองฉวี่จิ้ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมืองต้าหลี่ เขตนำร่องต้นแบบเศรษฐกิจสีเขียวระดับชาติเมืองผูเอ่อร์ และเขตความร่วมมือเศรษฐกิจจีน (โม่ฮาน)-ลาว (บ่อเต็น) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันระหว่างเขตการค้าเสรีนำร่องจีน (มณฑลยูนนาน) กับแพลตฟอร์มสำหรับการเปิดกว้างสู่ภายนอกทั่วทั้งมณฑลยูนนาน  ทั้งนี้ ได้กำหนดบทบาทของ “เขตความเชื่อมโยงนวัตกรรมร่วม” ทั้ง 5 แห่ง ดังนี้

– “เขตพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสูงระดับชาตินครคุนหมิง” มุ่งเน้นอุตสาหกรรมยาชีวภาพ วัสดุโลหะชนิดใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ และอุตสาหกรรมบริการทันสมัย

– “เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมืองฉวี่จิ้ง” มุ่งเน้นอุตสาหกรรมแผงพลังงานโซลาร์เซลล์ วัสดุใหม่สำหรับพลังงานใหม่ การอำนวยความสะดวกสำหรับการลงทุนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล และการค้าเสรี

– “เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมืองต้าหลี่” มุ่งเน้นการพัฒนาสีเขียว อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์
ขั้นสูง โลจิสติกส์ทันสมัย การเกษตรที่ราบสูงทันสมัยที่มีเอกลักษณ์ ยาชีวภาพ และสุขภาพ

– “เขตนำร่องต้นแบบเศรษฐกิจสีเขียวระดับชาติเมืองผูเอ่อร์” มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมกลไกระบบการพัฒนาสีเขียว และส่งเสริมการผสมผสานนวัตกรรมหลายมิติ ได้แก่ นวัตกรรมเชิงระบบ นวัตกรรมการเปิดกว้าง นวัตกรรมทางการเงิน และนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– “เขตความร่วมมือเศรษฐกิจจีน (โม่ฮาน)-ลาว (บ่อเต็น)” มุ่งเน้นรูปแบบใหม่ของความร่วมมือระหว่างประเทศ สร้างต้นแบบและแบ่งปันประสบการณ์ในการสร้างเขตความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้าน

ที่มา: https://mp.weixin.qq.com/s/KElvjTXubCDCkkfzBaki3g

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม