อุตสาหกรรมในมณฑลเสฉวนเติบโตต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 รัฐบาลมณฑลได้จัดการประชุมรายงานผลการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมที่นครเฉิงตู ระหว่างเดือนมกราคม – สิงหาคม 2563 สรุปผลดังนี้

ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 มูลค่าอุตสาหกรรมในมณฑลเสฉวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปี 2562 โดยยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องและจัดอยู่ในอันดับ 1 ใน 10 ของมณฑลที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจดีเยี่ยมระดับประเทศ นอกจากนั้น มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมหลัก 5 ประเภทของมณฑลเสฉวนเพิ่มขึ้นโดยรวมร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ได้แก่ (1) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (2) อาหารและเครื่องดื่ม (3)พลังงานและเคมี (4) วัสดุใหม่ และ (5) ผลิตรถยนต์ ซึ่งอุตสาหกรรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีการเติบโตสูงสุดที่ร้อยละ 12.7 และรองลงมาคืออุตสาหกรรมวัสดุใหม่ เติบโตที่ร้อยละ 11.1

สำนักเศรษฐกิจและสารสนเทศมณฑลเสฉวน แจ้งว่า ระยะเวลา 8 เดือนที่ผ่านมา อุตสาหกรรมกว่า 16 ประเภท มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมวงจรไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตหน้าจอแสดงผล อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครือข่ายการสื่อสาร และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ในขั้นตอนต่อไป มณฑลเสฉวนจะส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับมณฑล เพื่อส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมั่นคง ส่งเสริมบทบาทของผู้นำแต่ละเขตเพื่อประสานความร่วมมือกับองค์กรด้านอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่ ส่งเสริมการก่อสร้างเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง ประกาศแผนพัฒนา 3 ปี สำหรับเขตอุตสาหกรรม 5+1 สร้างเขตสาธิตความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในเขตวงกลมเศรษฐกิจเฉิงตู – ฉงชิ่ง 10 แห่ง และส่งเสริมการก่อสร้างฐานการให้บริการ 5G กว่า 30,000 แห่ง

 

แหล่งที่มา          เว็บไซต์ทางการของ People. Cn http://sc.people.com.cn/BIG5/n2/2020/0917/c345167-34297237.html

ฉบับวันที่ 17 กันยายน 2563

Avatar

Chengdu_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม