อุตสาหกรรมการผลิตในเฉิงตูเปิดดำเนินการแล้วกว่าร้อยละ 84.1

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา รัฐบาลนครเฉิงตูได้ออกนโยบาย“20 มาตรการตอบสนองต่อการดำเนินงานทางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ” เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและควบคุมโรคระบาด มุ่งเน้นการบริโภคในครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่อีกครั้ง  นับตั้งแต่การดำเนินการตามนโยบายเหล่านี้ ทำให้มีโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญกลับมาดำเนินการต่อถึงร้อยละ 55.1

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ เผยว่า ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ โครงการหลักทั้งสิ้น 44 โครงการได้กลับมาดำเนินการอีกครั้ง เช่น โครงการแมนชั่น ในเขตอู่โหว โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีนชีวภาพคังฮว๋า ในเขตเวินเจียง และโครงการผลิตโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟและท่ารถไฟ เขตชิงไป๋เจียง โดยในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ จำนวนผู้ที่กลับมาทำงานในโครงการดังกล่าว มีจำนวน 48,896 คน

โครงการเกี่ยวกับการผลิตขั้นสูงทั้ง 61 โครงการ กลับมาดำเนินการตามปกติร้อยละ 43 โดยโครงการอุตสาหกรรมการบริการสมัยใหม่ 81 โครงการ กลับมาดำเนินการตามปกติร้อยละ 37.2  โครงการเกษตรสมัยใหม่ 17 โครงการ กลับมาดำเนินการตามปกติร้อยละ 51.5 โครงการเศรษฐกิจใหม่ 10 โครงการ กลับมาดำเนินการตามปกติร้อยละ 45.5 โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานกลับมาดำเนินการตามปกติร้อยละ 55.1 และโครงการการบริการสาธารณะกลับมาดำเนินการตามปกติร้อยละ 63.2

อุตสาหกรรมการผลิตได้กลับมาดำเนินงานตามปกติแล้วจำนวนร้อยละ 84.1 ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตได้กลับมาเปิดดำเนินการมากถึง 10,380 แห่ง และพนักงานจำนวน 689,000 คน ได้กลับมาทำงานตามปกติ ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น 779 แห่ง ทำให้มีการว่าจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน  42,000 คน โดยบรรดาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่กลับมาดำเนินการตามปกติเหล่านี้จะอยู่ในพื้นที่เขตเกาซิน (High-tech Zone) เขตซวงหลิว และเขตหลงฉวนอี้ นอกจากนี้ สถานประกอบการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมการบริการทั้งสิ้น 45,993 แห่ง กลับมาดำเนินงานตามปกติ และมีพนักงานจำนวน 1,106,000 คน ที่กลับสู่การทำงานในอุตสาหกรรมดังกล่าว

จัดทำโดย      นางสาวชญานุช  หนูทอง เจ้าหน้าที่ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู
แหล่งที่มา     เว็บไซต์ http://news.chengdu.cn/2020/0224/2102898.shtml (ฉบับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563)

Avatar

Chengdu_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม