อีคอมเมิร์ซ นครเฉิงตู เติบโตกว่าร้อยละ 15.46 ในไตรมาสแรกของปี 2564

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 สำนักงานพาณิชย์นครเฉิงตูเปิดเผยตัวเลขจากศูนย์ข้อมูลอีคอมเมิร์ซนครเฉิงตูว่า ในไตรมาสแรกของปี 2564 มูลค่าซื้อขายโดยรวมของตลาดอีคอมเมิร์ซในนครเฉิงตูสูงถึง 610,794 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.46 โดยอีคอมเมิร์ซแบบค้าปลีกมีมูลค่า 115,506 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.05

ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 ปริมาณการซื้อขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซค้าปลีกมีมูลค่า 67,065 ล้านหยวน โดยสินค้าที่มีมูลค่าซื้อขายสูง ได้แก่ สินค้าตกแต่งบ้าน เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ การซื้อขายประเภทบริการ ผ่านบริการอีคอมเมิร์ซค้าปลีกมีมูลค่า 48,441 ล้านหยวน โดยบริการที่มีมูลค่าซื้อขายสูง ได้แก่ การท่องเที่ยว บันเทิง และอาหารเดลิเวอรี่

อีคอมเมิร์ซชนบท [农村电商 หรือ Rural E-commerce] ได้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูชนบท ซึ่งในไตรมาสแรกของปี 2564 อีคอมเมิร์ซชนบทในนครเฉิงตูกำลังพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยอดค้าปลีกออนไลน์ในชนบทอยู่ที่ 20,780 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.59 มูลค่าซื้อขายของอีคอมเมิร์ซชนบทค้าปลีกประเภทสินค้าสูงถึง 10,066 ล้านหยวน มูลค่าซื้อขายของอีคอมเมิร์ซชนบทค้าปลีกประเภทบริการสูงถึง 10,715 ล้านหยวน มูลค่าซื้อขายของอีคอมเมิร์ซชนบทค้าปลีกประเภทผลผลิตทางการเกษตรอยู่ที่ 5,673 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.32 โดยผลผลิตทางการเกษตรที่มีมูลค่าซื้อขายเป็นลำดับต้น ๆ คือ ผลไม้ ชา และสมุนไพร

Live-Streaming หรือการไลฟ์ขายของออนไลน์ ถือเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ในไตรมาสแรกของปี 2564 นครเฉิงตู มียอดชมการไลฟ์ฯ 151.36 ล้านครั้ง ซึ่งสร้างยอดจำหน่ายได้ทั้งหมด 5,419 ล้านหยวน โดยสินค้าจำพวกไวน์ คอมพิวเตอร์สำนักงาน และเครื่องปรุง ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีนมีการขายสินค้าและบริการหลากหลาย อาทิ จองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถไฟ บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว บริการจองทริป จองโรงแรม รับทำวีซ่า และสินค้าแทบทุกชนิด ทั้งของสด อาหารทะเล ผลผลิตทางการเกษตร โดยผลผลิตทางการเกษตรของไทยที่ได้รับความนิยมในจีน ได้แก่ มะพร้าวและทุเรียน เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกไทย อาจพิจารณาเปิดขายผลผลิตทางการเกษตรผ่านทางอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน อาทิ แพลตฟอร์ม Tmall, JD ฯลฯ และโปรโมทแบรนด์สินค้าผ่านการไลฟ์ฯ และช่องทางอื่น ๆ ในแพลตฟอร์ม สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโรงแรม อาจพิจารณาเตรียมความพร้อมในการนำบริการทริปท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว เข้าไปเปิดให้จองในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Taobao, Mafengwo, Meituan และ Ctrip ซึ่งสามารถทำการไลฟ์โชว์สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และโรงแรม ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวจีน เพื่อให้ธุรกิจฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

แหล่งที่มา : เว็บไซต์ทางการของ finance.newssc (ฉบับวันที่ 15 เมษายน 2564)
http://finance.newssc.org/system/20210415/003117264.html

Chengdu_editor

Chengdu_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม