ห้าเดือนแรกของปี 2563 ยูนนานส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 13%

ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2563 การส่งออกสินค้าเกษตรของมณฑลยูนนานมีมูลค่า  1,550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 35.5 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของมณฑลในช่วงห้าเดือนแรกของปีนี้

ในบรรดาสินค้าเกษตรส่งออกของมณฑลยูนนาน กว่าร้อยละ 80 เป็นผัก ผลไม้ กาแฟ น้ำมันเครื่องเทศ ชา และดอกไม้ โดยสินค้าเกษตรของยูนนานกว่าร้อยละ 90 ส่งออกไปยังอาเซียน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน และสหภาพยุโรป

มณฑลยูนนานพยายามแสดงบทบาทเป็นผู้ผลิต “อาหารสีเขียว” รายสำคัญ โดยในช่วงสถานการณ์โรคระบาด หน่วยงานต่าง ๆ ในมณฑลมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนวิสาหกิจด้านการเกษตรของมณฑลด้วย

ที่มา: http://english.yunnan.cn/html/2020/consulgeneral_0707/20554.html

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม