หูหนานสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 10 แห่ง กำจัดขยะ 12,050 ตัน/วัน

จากการประชุมดำเนินงานกำจัดขยะในเขตเมืองของมณฑลหูหนาน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน มณฑลหูหนานได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะแล้วจำนวน 10 แห่ง ในนครฉางซา เมืองหย่งโจว เมืองจูโจว เมืองฉางเต๋อ เมืองเย่วหยาง และเมืองเฉินโจว สามารถกำจัดขยะได้วันละ 12,050 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37 ของจำนวนขยะที่ต้องนำไปเผา

ด้วยความเป็นเมืองที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของมณฑลหูหนาน การกำจัดขยะด้วยวิธีฝั่งกลบไม่ตอบสนองต่อการขยายตัวของเมืองในปัจจุบัน ทั้งนี้ ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเพื่อกำจัดขยะภายในเขตเมืองจึงเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 (2559-2563) ว่าด้วยเรื่องการสร้างโรงกำจัดขยะในเขตเมืองที่ไม่เป็นอันตราย

ผู้ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน Department of Housing and Urban-Rural Development of Hunan Province กล่าวว่า ภายในปี 2563 มณฑลหูหนานมีแผนจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเพิ่มอีกให้ครอบคลุมทั้ง 14 เมืองของมณฑล คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้ 27,900 ตัน/วัน

http://hnrb.voc.com.cn/hnrb_epaper/html/2018-05/30/content_1313759.htm?div=-1

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม