หูหนานสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมพลังงานใหม่กว่า 4 แสนล้านหยวน

ในการประชุมพิเศษเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของรัฐบาลมณฑลหูหนานได้เปิดเผยว่า ในปี 2565 มณฑลหูหนานมีรายได้จากอุตสาหกรรมพลังงานใหม่รวมกว่า 400,000 ล้านหยวน ในจำนวนนี้มีกลุ่มอุตสาหกรรมย่อยที่สามารถสร้างรายได้มากกว่าหนึ่งแสนล้านหยวน 3 ประเภท ได้แก่

  1. รถยนต์พลังงานใหม่ ปัจจุบัน นครฉางซามีบริษัทผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ 12 บริษัท เช่น บริษัท Changsha BYD บริษัท BAIC Motor สาขาเมืองจูโจว บริษัท CRRC Electric Vehicle และบริษัท Enovate Motors (Changsha) และกลายเป็นแหล่งรวมของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ชุดควบคุมมอเตอร์ (Motor Controller) แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และวัสดุผลิตแบตเตอรี่ ทั้งนี้ ในปี 2565 มณฑลหูหนานสามารถผลิตรถยนต์พลังงานใหม่ 496,000 คัน สูงเป็นอันดับ 4 ของจีน อัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 248.8 และปริมาณการผลิตรถยนต์พลังงานใหม่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52 ของปริมาณการผลิตรถยนต์ทั้งหมดของมณฑล
  2. อุปกรณ์ไฟฟ้าและพลังงานรูปแบบใหม่ โดยมีอุปกรณ์ส่งจ่ายและแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าพลังงานลม และอุปกรณ์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นอุตสาหกรรมหลัก และส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า กังหันลมผลิตไฟฟ้า ใบพัดกังหันลม และอุปกรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2565 อุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าและพลังงานรูปแบบใหม่ของมณฑลหูหนานสามารถสร้างรายได้รวม 269,300 ล้านหยวน มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 22.5 ของรายได้จากอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลของมณฑลหูหนาน
  3. วัสดุกักเก็บพลังงานขั้นสูงและแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า มณฑลหูหนานมีบริษัทขนาดใหญ่ด้านวัสดุกักเก็บพลังงานขั้นสูงและแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเกือบ 100 บริษัท รวมกันจนกลายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นและมีข้อได้เปรียบในด้านแบตเตอรี่ตระกูลลิเทียม แบตเตอรี่ตระกูลนิกเกิล และแบตเตอรี่ชนิดวาเนเดียม-รีด็อก (Vanadium Redox Flow Battery) โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุแคโทด (Cathode Material) ของแบตเตอรี่ที่มีความโดดเด่นทั้งขนาดของอุตสาหกรรม รวมถึงความสามารถด้านการวิจัยและเทคโนโลยีอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2565 อุตสาหกรรมด้านวัสดุกักเก็บพลังงานขั้นสูงและแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของมณฑลหูหนานสามารถสร้างรายได้รวม 130,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 44

อนึ่ง อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ถือเป็นอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่มณฑลหูหนานให้ความสำคัญกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) และมุ่งหวังพัฒนาให้กลายเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมระดับล้านล้านหยวน

ที่มา: http://hn.news.cn/2023-02/25/c_1129396096.htm

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม