หัวเหวยประกาศจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม “คุนเผิง” ในกุ้ยหยาง เตรียมดึงดูดอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ในระบบนิเวศมากุ้ยโจว

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 หัวเหวย (Huawei) ประกาศจัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมระบบนิเวศคุนเผิงของหัวเหวย” ที่นครกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว โดยเมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ศูนย์แห่งนี้จะเป็นส่วนสนับสนุนการประยุกต์ใช้ซอร์ฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ดึงดูดการลงทุนทางอุตสาหกรรม รวมถึงฝึกอบรมบุคลากรของบริษัทที่อยู่ในระบบนิเวศคุนเผิงของหัวเหวย

ศูนย์แห่งนี้จะเปิดสิทธิการพัฒนาและทดสอบทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศคุนเผิง ทั้งในลักษณะเครื่องมือทางกายภาพ เครื่องมือเสมือนจริง และบริการคลาวด์ รวมทั้งให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหา ดัดแปลงและประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการ นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลทั้งในมณฑลกุ้ยโจวทั้งในระดับมณฑลและส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศคุนเผิงในวงกว้าง ผ่านการจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้อง ให้บริการแก่อุตสาหกรรมในท้องถิ่น ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมอื่น ๆ

การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวจะมีส่วนช่วยดึงดูดการลงทุนจากบริษัทในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบนิเวศคุนเผิงของหัวเหวยมายังนครกุ้ยหยาง อาทิ นักพัฒนาระบบซอร์ฟแวร์ นักพัฒนาการประยุกต์ใช้ซอร์ฟแวร์ และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ศูนย์ฯ จะสร้างความร่วมมือกับบริษัทและมหาวิทยาลัยชั้นนำในจีนเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูงมายังมณฑลกุ้ยโจว โดยการเปิดรับสมัครงาน ฝึกอบรม และจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ในระบบนิเวศคุนเผิง
ของหัวเหวย

อนึ่ง คุนเผิง (Kunpeng/鲲鹏) เป็นระบบนิเวศทางคอมพิวเตอร์ของหัวเหวยที่ประกอบด้วยซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่หัวเหวยพัฒนาขึ้น โดยมีชิปประมวลผลตระกูลคุนเผิงเป็นหัวใจที่สำคัญของระบบดังกล่าว

ที่มา: http://guizhou.chinadaily.com.cn/2020-12/23/c_577140.htm

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม