ส่านซีเอาจริง! จับกุมเจ้าหน้าที่รัฐนำเสนอค่ามลพิษทางอากาศเป็นเท็จภาพเปรียบเทียบนครซีอานในวันที่มีมลพิษปกคลุมและช่วงอากาศปลอดโปร่ง (ต.ค. ปี 2015)

มณฑลส่านซีเริ่มประสบปัญหามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อเด็กและผู้สูงอายุครั้งแรกในปี 2008 โดยเฉพาะในพื้นที่ส่านซีตอนใต้ (นครซีอาน เมืองอันคัง เมืองเป่าจี เมืองเสียน-หยาง) และประสบปัญหาหมอกมลพิษเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูหนาว ผู้เชี่ยวชาญจากสนง. อุตุนิยมวิทยามณฑลส่านซีได้เคยให้ข้อมูลถึงปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดหมอกมลพิษปกคลุมพื้นที่ส่านซีตอนใต้เกิดจาก อุตสาหกรรมถ่านหินและการเผาไหม้ถ่านหิน เป็นปัจจัยหลักในการเกิดมลพิษรวมถึงการเผาฟาง, ไม้ในเขตชานเมือง ทำให้เกิดควันหนาแน่น ประกอบกับสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของบริเวณส่านซีตอนใต้ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะมีภูเขาปิดล้อมทำให้ควันและหมอกที่ปกติจะสามารถลอยตัวขึ้นไปในอากาศได้ราว 3-5 กิโลเมตรในฤดูร้อน ไม่สามารถลอยผ่านไปได้ในฤดูหนาวทำให้เกิดหมอกควันและมลพิษสะสมในบรรยากาศเป็นจำนวนมาก

และแม้รัฐบาลกลางจะได้ประกาศกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ไปเมื่อเดือน ม.ค. ปี 2015 ประกอบด้วยการตรวจสอบและความรับผิดชอบของผู้ให้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตาม อย่างไรก็ดี ยังคงปรากฎข่าวเกณฑ์/คุณภาพอากาศที่ไม่ได้มาตรฐานออกมาเป็นระยะๆ

ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้ปรากฎข่าวตามสำนักพิมพ์หลายแห่งเรื่องการจับกุมเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมของนครซีอาน ข้อมูลจาก Chinadaily, Ifeng, Legaldaily, 163.com, Shaanxi Daily ต่างรายงานว่า เป็นการจับกุมเจ้าหน้าที่ระดับผู้อำนวยการของสถานีคุ้มครองและบริหารสิ่งแวดล้อมเขตฉางอัน นครซีอาน (Xi’an Environment Protection Administration’s Chang’an Branch) และระดับผู้ช่วยอีก 2 คน ขณะนี้อยู่ในความดูแลของศูนย์กักกันในท้องถิ่นเพื่อรอการสืบสวนในข้อหา 1) เข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 2) ปรับแต่งอุปกรณ์/มาตรตรวจวัดคุณภาพอากาศ เป็นเหตุให้เครื่องมืออ่านค่าข้อมูลได้ต่ำกว่าเกณฑ์ 3) เผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนต่ำกว่าความเป็นจริง 4) กระทำการ/ใช้ตำแหน่งอำนาจสั่งให้มีการเคลื่อนย้ายกล้องวงจรปิดเพื่อหลีกเลี่ยงการบันทึกความผิด 5) ดัดแปลง/นำวัสดุครอบเซ็นเซอร์ตรวจจับมลพิษ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการ “ใส่หน้ากาก” ให้เซ็นเซอร์ตรวจจับจึงทำให้ค่ามลพิษที่ได้ต่ำกว่าความเป็นจริงถึงร้อยละ 30 – 50

ทั้งนี้ ได้เริ่มมีการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวตั้งแต่ต้นปี 2016 โดยการกระทำผิดทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงเดือนต.ค. ปี 2015 ที่นครซีอานมีอัตราความหนาแน่นของหมอกมลพิษต่อเนื่องถึง 7 วัน แหล่งข่าวยังระบุว่า ได้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของมณฑลออกมายอมรับถึงปัญหาว่าเกิดจากกลไกการตรวจสอบและการควบคุมที่ไม่รัดกุมมากพอ ส่งผลให้มีการเข้าถึงข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและไม่โปร่งใส

ทั้งนี้ สถานีตรวจสอบคุณภาพอากาศดังกล่าว เป็นหนึ่งในสองสถานีย่อยของนครซีอานที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (the Environmental Protection Ministry) สื่อต่างๆ คาดการณ์ว่าข่าวการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของนครซีอานในครั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณเตือนจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นที่จริงจังในการแก้ปัญหาการตกแต่งและนำเสนอข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นเท็จแก่ประชาชนมากขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง 

1. http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-10/25/content_27165765.htm

2. http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2016-10/27/content_27185882.htm

3. http://finance.ifeng.com/a/20161026/14962629_0.shtml

4. http://news.163.com/16/1026/07/C49OGVGP000187VE.html

5. http://www.sxdaily.com.cn/n/2016/1025/c324-6023503-3.html

6. http://www.legaldaily.com.cn/index/content/2016-10/25/content_6851566.htm?node=20908


ปรับปรุงล่าสุด : 02 พฤศจิกายน 2559

โดย : ตรีชฎา ขันตยานุวงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

แหล่งข้อมูล : Chinadaily, Ifeng, Legaldaily, 163.com, Shaanxi Daily

มณฑลส่านซี / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน


Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม