สำรวจ Xi’an International Trade and Logistics Park “Inland Port” ครบวงจรแห่งแรกของจีน

น.ส.ธนียา ศรีพัฒนาวัฒน์ กงสุลเศรษฐกิจพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน ได้เข้าพบนายหลี่ผิงเหว่ย รองผู้อำนวยการศูนย์โลจิสติกส์นานาชาตินครซีอาน(ITL) พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการทางศุลกากรและศึกษาข้อมูลการลงทุน ซึ่งเขตฯดังกล่าวถือเป็นเขตท่าเรือบนดินครบวงจรแห่งแรกของประเทศจีนที่ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 8 ส่วนได้แก่

1.集装箱作业区 (Container operations area)

2.综合保税区(Comprehensive Bonded Zone)

3.产业转移承接区 (Industrial transfer zone)

4.国内贸易区 (Domestic Trade Zone)

5.应急物流区(Emergency Logistics Zone)

6.综合服务区(Integrated Service Area)

7.城乡建设区 (Urban and rural construction zone)

8.居住配套区 (Residential Area)

จุดเด่นของเขตโลจิสติกส์นานาชาติซีอาน

ด้วยการเป็นเขตเศรษฐกิจที่ได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศทางตะวันออกกลาง ITL จึงประกอบไปด้วยระบบการขนส่งที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พ.ย. ที่ผ่านมา ITL ประสบความสำเร็จในการลำเลียงสินค้าไปยังประเทศเอเชียกลาง (คาซัคสถาน) ในปัจจุบันนครซีอานประสบความสำเร็จในการเชื่อมต่อทางรถไฟไปยังตะวันออกกลางโดยตั้งเป้าไว้ที่ผ่าน 5 ประเทศ โดยปัจจุบันเปิดให้บริการจนถึงประเทศคาซัคสถาน ซึ่งการเปิดเส้นทางการขนส่งนานาชาติในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 เส้นทางตามตารางได้แก่

เส้นที่ 1西安新筑站(ซีอานซินจู้)—阿拉山口(ด่านอาลาซาน ซินเจียง)—哈萨克斯坦(คาซัคสถาน)—俄罗斯(รัสเซีย)—白俄罗斯(เบลารุส)—波兰(โปแลนด์)—德国(เยอรมนี)—荷兰鹿特丹(นอทเทอร์ดาม ฮอลแลนด์) ผ่าน5 ประเทศ เชื่อมต่อเข้ากับ 7 ประเทศ รวมระยะทาง 9850 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการขนส่งเพียง 18 วัน

เส้นที่ 2 西安新筑(ซีอานซินจู้)—阿拉山口(ด่านอาลาซาน ซินเจียง)—阿克斗卡(เมืองAktogay คาซัคสถาน)—阿斯塔纳(เมือง Astana คาซัคสถาน)—莫斯科(มอสโก)รวมระยะทาง 7,251 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาการขนส่ง 14 วัน

อนึ่ง รอบการขนส่งสินค้าในปัจจุบันอยู่ที่เดือนละ 2 เที่ยว ทั้งนี้อาจมีการพิจารณาเพิ่มรอบการขนส่งหากมีความต้องการและปริมาณสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น

พิธีการเปิดเส้นทางการขนส่งนานาชาติ “ฉางอันห้าว”

ปัจจุบันการเปิดเส้นทางการขนส่งนานาชาตินี้แบ่งระยะการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง โดยปัจจุบันยังคงอยู่ในช่วงที่ 1 ได้แก่การเปิดเส้นทางจาก ซีอาน-ด่านอาลาซาน –เมือง Aktogay-มหานคร Alma-Ata โดยเส้นดังกล่าวยังสามารถกระจายจุดเชื่อมต่อไปยังเมือง Tashkent ของประเทศอุซเบกิสถาน เมือง Bishkek ของประเทศคีซ์กีสถาน เมือง Ashgabat,Turkmenistan and ประเทศทาจีกีสถาน ในการพัฒนาโครงการช่วงที่ 2 จะเป็นการเปิดเส้นทางขนส่งระหว่างนครซีอานเข้ากับขบวนการขนส่งสินค้าไปยังทวีปยุโรป

ในการนี้คณะได้เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้าทัณฑ์บนของ ITL ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเขตคลังสินค้าทัณฑ์บนที่มีระบบลำเลียงสินค้า(รถไฟ)อยู่ภายในเขตฯ ปัจจุบันคลังสินค้าทัณฑ์บนนครซีอานอยู่ภายใต้การกำกับของกรมศุลกากรปัจจุบันเปิดอำนวยความสะดวกแบบ one stop service ตั้งแต่การผ่านพิธีศุลกากรของสินค้า การจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม การตรวจสอบและกักกันสินค้า ซึ่งปัจจุบันจีนมีระบบ GPS ติดตามขบวนสินค้าเพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบและเก็บข้อมูล เนื่องจากในปัจจุบันสินค้าที่นำเข้าจากเมืองหน้าด่านมายังเขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอานนั้น ไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการทางพิธีศุลกากรที่เมืองหน้าด่านโดยเจ้าหน้าที่อาศัยระบบติดตามพิกัดเพื่อตรวจสอบสถานะการเดินทางของสินค้าและผ่านพิธีทางศุลกากรที่เขตฯ ซึ่งสามารถลดขั้นตอนความยุ่งยากและซ้ำซ้อนในการขนส่งสินค้า

ปัจจุบันวิสาหกิจต่างชาติรวมไปถึงวิสาหกิจในประเทศที่ทำการส่งออกสินค้าที่มีฐานการผลิตใน ITL สามารถรับสิทธิพิเศษทางด้านการลดหย่อนภาษีรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในขั้นตอนขนถ่ายสินค้า นอกจากนี้คณะยังได้ทำการสำรวจ Xi’an South City ซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า 50,000 ล้านหยวน สามารถรองรับผู้ประกอบการรายย่อยได้กว่า 1 ล้านร้านค้า

เขตโลจิสติกส์นานาชาตินครซีอานยังได้วางแผนดึงดูดวิสาหกิจต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันมีวิสาหกิจหลากหลายประเทศอาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สิงคโปร์ ไต้หวัน ฮ่องกง เข้าลงทุนในพื้นที่ ตามแผนการลงทุน ITL วางเป้าหมายในการสร้างสวนอุตสาหกรรมอาเซียน (东盟国际产业园) ในการดึงดูดวิสาหกิจจากกลุ่มอาเซียนเข้าลงทุน โดยเป็นการลงทุนในรูปแบบผลิตเพื่อจำหน่ายในตลาดจีนเป็นหลัก

นอกเหนือจากการมุ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งและคมนาคมระหว่างประเทศแล้ว เขตโลจิสติกส์นานาชาติซีอานยังมีความพยายามในการสร้างฐานการผลิตในด้านต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกันได้ อาทิ แผนการก่อสร้างศูนย์กลางการกระจายสินค้านานาชาติ(Commodity Trade Center in West China) สวนอุตสาหกรรมสื่อแห่งชาติ(National Advertising Industry Park) เมืองไวน์นานาชาติ(Xi’an International Wine City) รวมไปถึงศูนย์การประชุมและโรงพยาบาลอีกด้วย

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม