สายสุขภาพต้องรู้ ! มณฑลเสฉวนมีสายพันธุ์สมุนไพรจีนมากที่สุด

เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มณฑลเสฉวนลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์สำหรับพัฒนาสมุนไพรจีนกับมณฑลกุ้ยโจว และมณฑลยูนนาน ทั้ง 3 มณฑลยังเป็นแหล่งทรัพยากรสมุนไพรจีนที่สำคัญอีกด้วย ปี 2561 การเพาะปลูกสมุนไพรจีนในมณฑลเสฉวนมีพื้นที่กว่า 6.85 ล้านเอเคอร์ และการส่งออกมีมูลค่า 27,600  ล้านหยวน ติด 4 อันดับแรกในประเทศจีน

มณฑลเสฉวนมีข้อได้เปรียบสำคัญในด้านทรัพยากรสมุนไพรจีนสำคัญ 4 ข้อ ดังนี้

1. มณฑลเสฉวนมีทรัพยากรสมุนไพรจีนหลากหลายมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศจีน

มณฑลเสฉวนมีสมุนไพรมากถึง 7,290 ชนิด พื้นที่ที่พบสมุนไพรส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตที่ราบสูงภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑล เมืองพานจือฮวา และบริเวณรอบเทือกเขา กล่าวได้ว่า เสฉวนเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตยาจีนที่สำคัญที่สุดของประเทศ

2. มณฑลเสฉวนมีสายพันธุ์สมุนไพรจีนสำคัญที่นำมาบริโภคกันมากที่สุดในประเทศ

มณฑลเสฉวนมีสายพันธุ์สมุนไพรจีนสำคัญที่ใช้กันทั่วไป 312 ชนิด จาก 363 ชนิดทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 86 ที่ใช้ในการแพทย์แผนจีน  ทั้งนี้ ยังคงมีสมุนไพรจีนประมาณ 86 ชนิด ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย นาย Cao Ding Ru รองผู้จัดการใหญ่บริษัท Sichuan Traditional Chinese Medicine Pieces Co., Ltd. ให้สัมภาษณ์ว่า “หวังว่ารัฐบาลจะสนับสนุนในด้านเงินทุนแก่การพัฒนาสมุนไพรจีนที่พบเฉพาะในพื้นที่มณฑลเสฉวน อาทิ โสมตานเซิน (丹参:Salvia MiltiorrhizaBge) ม่ายตง (麦冬:Ophiopogon japonicus (Linn. f.) Ker-Gawl ) ชวนซ๋ง (川芎:Ligusticum chuanxiong hort) เป็นต้น ”  ซึ่งตลาดยาสมุนไพรของจีนยังคงต้องรอดูต่อไปว่าตลาดสุขภาพจะเป็นไปในทิศทางใด จึงจะสามารถวิจัยและพัฒนาตัวยาให้แก่ผู้บริโภคในตลาดสุขภาพได้

3. มณฑลเสฉวนมีสมุนไพรจีนสายพันธุ์ที่พบเฉพาะพื้นที่มณฑลเสฉวนมากที่สุดในประเทศ

มณฑลเสฉวนพบสมุนไพรเฉพาะที่จำนวน 86 สายพันธุ์ ทั้งนี้ มีพันธุ์สมุนไพรขึ้นบัญชีอนุรักษ์อยู่ถึง 31 สายพันธุ์  เช่น ชวนซ๋ง (川芎)  ชวนเป้ยหมู่ (川贝母) ชวนอู (川乌)  ถังเช่า (冬虫夏草) ชวนมู่เซียง (川木香) ฮวาเจียว หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อหมาล่า(花椒) โสมชวนหมิง (川明参) ชวนหนิวซี (川牛膝) เป็นต้น

4. จำนวนสมุนไพรจีนในพื้นที่มณฑลเสฉวนได้รับการรับรองจาก GAP มากที่สุดในประเทศ (Good Agriculture Practice Certification)

พื้นที่มณฑลเสฉวน สมุนไพรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมีจำนวนทั้งสิ้น 16 สายพันธุ์  เช่น หญ้าหยูซิง (鱼腥草) ม่ายตง (麦冬) ชวนสง (川芎) ไป๋จื่อ (白芷) เป็นต้น

 

 

อ้างอิงข้อมูลจาก

1.https://wenku.baidu.com/view/3d2a0c7991c69ec3d5bbfd0a79563c1ec4dad745.html

2. http://www.sc.xinhuanet.com/content/2019-11/26/c_1125275079.htm

 

จัดทำโดย

นางสาวณัฐริกา ดอนวิจารณ์ นักศึกษาฝึกงาน   ศูนย์ข้อมูลธุรกิจเพื่อไทยในจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู

เรียบเรียงโดย

นางสาวจิรัชญา  นามวงษ์   เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลธุรกิจเพื่อไทยในจีน  สถานกงสุลใหญ่  ณ  นครเฉิงตู

 

Avatar

Chengdu_editor

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม