สะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า มั่นใจพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบภายในปีหน้า

รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งให้ความสำคัญกับการขยายและพัฒนาเมืองในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง โดยได้ประกาศแผนงานรับผิดชอบโครงการสำคัญของเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง ประจำปี 2558 โดยในแผนงานดังกล่าวมีโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเมืองจูไห่ 9 โครงการ และมีโครงการที่คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ถึง 5 โครงการรวมเม็ดเงินลงทุนถึง 11,860 ล้านหยวน

ในแผนงานฯ ดังกล่าว การพัฒนาด้านระบบคมนาคมเป็นสิ่งสำคัญที่รัฐบาลในระดับมณฑลและเมืองให้ความสำคัญเสมอมา โดยได้ระบุการเร่งการพัฒนาของเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ อาทิ โครงการระเบียงคมนาคมและโครงการเส้นทางอุโมงต่าง ๆ โดยหนึ่งในโครงการสำคัญที่ได้ระบุไวแผนงานฯ คือ สะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า (Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge) โครงการสำคัญด้านการคมนาคมทางถนนที่สำคัญซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมณฑลกวางตุ้ง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า มีลักษณะเป็นรูปตัว Y จึงเรียกกันสั้น ๆ ว่า “Y bridge” ซึ่งจะเชื่อมฮ่องกง (Lantau Island) เมืองจูไห่ และมาเก๊า (Macao Peninsula) ความยาวของสะพานประมาณ 50 กม. ใช้งบลงทุนกว่า 70,000 ล้านหยวน

ในเดือนมกราปีนี้ ได้เปิดให้ใช้บริการทางแยกต่างระดับเหิงฉินเป่ยที่เชื่อมกับทางแยกต่างระดับหงวาน แล้ว โดยภายในสิ้นปีนี้จะเปิดให้บริการทางแยกต่างระดับหนานวานที่เชื่อมกับทางแยกต่างระดับหงวาน รวมถึงเขตตรวจผู้โดยสาร ศูนย์คมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ โดยจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการทุกเส้นทางในปี 2559 ซึ่งจะเชื่อมโยงเส้นทางถนนเชิงยุทธศาสตร์โดยเฉพาะทางภาคตะวันตกของมณฑลกวางตุ้งที่ยังไม่มีเส้นทางเชื่อมไปยังฮ่องกง แต่เดิมจะต้องเดินทางเป็นระยะกว่า 200 กิโลเมตร จากเมืองจูไห่เข้านครกว่างโจวและไปเซินเจิ้นถึงจะเข้าฮ่องกง แต่เมื่อสะพานดังกล่าวเสร็จสิ้น การเดินทางระหว่างกันจะเหลือเพียง 40 กิโลเมตร ซึ่งสะพานดังกล่าวยังเชื่อมต่อกับเส้นทางด่วนในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงอีกด้วย ซึ่งยิ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกให้แก่การคมนาคมขนส่งแก่ภาคธุรกิจและภาคประชาชนจากทั้ง 3 พื้นที่อีกด้วยแผนที่แสดงเส้นทางทางแยกต่างระดับที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว และที่มีกำหนดจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้

แผนที่แสดงความเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊ากับเส้นทางคมนาคมภายในบริเวณเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เขตใหม่เหิงฉิน ตั้งอยู่บนเกาะเหิงฉินทางใต้ของเมืองจูไห่ ใกล้กับมาเก๊า เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้ผ่านการอนุมัติ “แผนพัฒนาโดยรวมของเหิงฉิน” จากคณะรัฐมนตรี โดยถูกวางยุทธศาสตร์ “1 ประเทศ 2 ระบบ” ซึ่งจะเป็นเขตสาธิตของความร่วมมือรูปแบบใหม่ระหว่างมณฑลกวางตุ้งและมาเก๊า ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 เป็นเขตใหม่ระดับชาติแห่งที่ 3 ต่อจากเขตใหม่ผู่ตงของนครเซี่ยงไฮ้ และเขตใหม่ปินไห่ของนครเทียนจิน

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม