สรรพากรกว่างซีทันสมัย ผุดบริการใหม่ ยื่นแบบชำระภาษีผ่านมือถือ

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : สำนักงานกิจการภาษีเขตฯ กว่างซีจ้วง (Guangxi Office, SAT; 广西国家税务局) ก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีคอนเวอร์เจนซ์ โดยล่าสุดมีการพัฒนาระบบการยื่นแบบภาษีผ่านสมาร์ทโฟนอย่างเป็นทางการ เพื่อตอบโจทย์คนยุคใหม่

สำนักงานกิจการภาษีเขตฯ กว่างซีจ้วง (เทียบ กรมสรรพากร บ้านเรา) ได้พัฒนาฟังก์ชั่นการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีที่มีธุรกิจอยู่ในเขตฯ กว่างซีจ้วง โดยผ่าน APP ที่มีชื่อว่า WeChat (微信) ซึ่งคล้ายกับ Lines โดยเริ่มใช้อย่างเป็นการในปีนี้ (ปี 2558)

การยื่นแบบชำระภาษีผ่านทาง WeChat เป็นช่องทางการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ ต่อจากการยื่นแบบผ่านทางโทรศัพท์ ผ่านทาง SMS และผ่านระบบออนไลน์ที่มีการใช้มาก่อนหน้านี้ความพิเศษของระบบการยื่นแบบชำระภาษี คือ ผู้เสียภาษีสามารถเลือกช่องทางการยื่นแบบชำระภาษีได้ตามความสะดวก โดยไม่ต้องกังวลว่าตนเองจะชำระภาษีซ้ำซ้อน เนื่องจากระบบจะมีการบันทึกรายละเอียดและแบบชำระภาษีภายหลังการชำระภาษีเสร็จสมบูรณ์

เมื่อเทียบกับการยื่นแบบฯ เดิมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน การยื่นแบบฯ ผ่านทางมือถือมีความสะดวกรวดเร็ว เข้าใจง่าย มีขั้นตอนที่ชัดเจน (ข้อมูลรายละเอียดมีความเป็นระเบียบ เลื่อนลงไปเรื่อยๆ ได้) ช่วยให้ผู้เสียภาษีไม่สับสน สามารถตรวจทานและแก้ไขข้อมูลได้ง่าย และรอผลการยื่นแบบฯ ได้ทันที

นอกจากนี้ ผู้เสียภาษียังสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านภาษีได้ง่าย อาทิ ใบกำกับภาษี กฎระเบียบด้านภาษีอากร ข้อมูลการเสียภาษีที่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่มีการอัพเดทล่าสุด

อย่างไรก็ดี การยื่นแบบฯ ผ่านทาง WeChat มีข้อจำกัดบางประการ อาทิ

(1) ใช้ได้เฉพาะผู้เสียภาษีรายย่อย (Small-scale VAT payers, 小规模纳税人) เท่านั้น ซึ่งกฎหมายจีนมีการกำหนดเกณฑ์ไว้สูงสุดสำหรับกลุ่มผู้ประกอบกิจการที่มีรายได้ประกอบการที่ต้องชำระภาษีไม่เกิน 8 แสนหยวนต่อปี หรือเงื่อนไขอื่นตามระบุ

(2) ใช้สำหรับการยื่นแบบฯ ล่วงหน้า

(3) มีสถานะเป็นผู้เสียภาษีชั้นดี

(4) ไม่ผิดนัดชำระหรือหลีกเลี่ยงการชำระภาษีในรอบภาษีปีก่อน

(5) ไม่สามารถใช้ชำระภาษีเพิ่มเติมในรอบปีภาษีปัจจุบัน

(6) ไม่เป็นผู้ออกใบกำกับภาษีปลอม คือ
มีพฤติกรรมกระทำความผิดด้วยการออกใบกำกับภาษี โดยไม่ได้มีการซื้อขายสินค้าจริง ถือเป็นการออกใบกำกับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(7) ไม่มีรายการหักชำระภาษีบริการ ไม่มีการจำหน่ายสินทรัพย์ใช้แล้วที่ต้องชำระภาษี รวมถึงไม่มีการจำหน่ายสินค้า ค่าแรงงาน รวมถึงการบริการที่ได้รับการยกเว้นภาษี คลอบคลุมถึงเพื่อการส่งออกในบริบทข้างต้นด้วย

(8) ไม่เป็นการขอคืนภาษีจากการที่ภาษีที่จ่ายล่วงหน้ามียอดสูงกว่าภาษีที่ต้องชำระ กล่าวคือ ในการซื้อขายสินค้า ผู้เสียภาษีรายย่อยซึ่งเป็นผู้ขายไม่สามารถออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ดังนั้น ผู้เสียภาษีดังกล่าวจำเป็นต้องไปชำระเงินภาษีล่วงหน้าไว้กับสำนักงานกิจการภาษี เพื่อนำใบหลักฐานการชำระภาษีดังกล่าวไปใช้สำหรับการออกใบแทนใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม