สภาประชาชนแห่งชาติอนุมัติ พิมพ์เขียวโครงการยกระดับนครกว่างโจว

แผนต้นแบบโครงการยกระดับนครกว่างโจว ประจำปี 2554-2563 (广州市城市总体规划 2011-2020ได้รับการอนุมัติจากสภาประชาชนแห่งชาติจีนแล้ว ซึ่งนอกเหนือจากการอนุมัติแผนดังกล่าวยังได้กำหนดตำแหน่งของนครกว่างโจวไว้อย่างชัดเจน 4 ประการอีกด้วย ได้แก่ 1) เป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง 2) เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของประเทศ 3) เป็นเมืองศูนย์กลางอันสำคัญของประเทศ และ 4) เป็นศูนย์กลางทางการค้ากับต่างประเทศและการคมนาคมแบบรวมศูนย์

นอกจากนี้ยังมีภารกิจสำคัญได้สภาประชาชนแห่งชาติฯ ได้มอบหมายให้ดำเนินการ ได้แก่ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการรวมศูนย์ของเมืองกับชนบท ส่งเสริมโครงการกว่างโจว-ฝอซานเมืองเดียว กว่างโจว-ชิงหย่วนเมืองบูรณา การเสริมความแข็งแกร่งของแผนความร่วมมือระหว่าง กว่างโจว-ฝอซาน-จ้าวชิ่ง และเมืองในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง

ทั้งนี้แผนต้นแบบโครงการยกระดับนครกว่างโจว ประจำปี 2554-2563 ที่ได้รับการอนุมัติดังกล่าว ประกอบไปด้วย 6 ลักษณะสำคัญ ที่นครกว่างโจวจะต้องดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายและตำแหน่งตามที่ได้วางแผนไว้

1.      ขยายขนาดเมือง โดยตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนประชากรให้ถึง 18 ล้านคน และควบคุมให้มีการใช้พื้นที่ในการก่อสร้างให้ไม่เกิน 1,772 ตารางกิโลเมตร ในปี 2563

2.      โครงการก่อสร้างสำคัญ ส่งเสริมโครงการกว่างโจว-ฝอซานเมืองเดียวและกว่างโจว-ชิงหย่วนเมืองบูรณาการ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองไปพร้อมกับเขตชนบทโดยใช้ระบบการจัดการแผนฯเดียวกัน เพิ่มขีดความสามารถของเขตศูนย์กลางเมือง ดำเนินโครงการเขตใหม่หนานซา และมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ตามแนวคิด One Belt, One Road

3.      โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ส่งเสริมให้มีระบบคมนาคมขนส่งที่เชื่อมต่อกันระหว่างเมืองในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงกับฮ่องกงและมาเก๊า  สร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยยึดแนวคิด Go Green, Low Carbon และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบขนส่งมวลชนและการคมนาคมขนส่ง ทางถนน ทางน้ำ ทางรางและทางอากาศ สนับสนุนโครงการเส้นทางรถรางระหว่างเมืองรวมถึงพัฒนาและบูรณาการระบบการคมนาคมขนส่งหลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน

4.      โครงการปรับปรุงคุณภาพชีวิต สนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ สาธารณสุข การศึกษาและบริการของภาครัฐ อย่างมีเท่าเทียมกันทั้งในเขตเมืองและชนบท

5.      โครงการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม บำรุงรักษาพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ในเขต เกาะซาเมี่ยน ถนนปักกิ่งและวัดหัวหลิน เป็นต้น รวมถึงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ทางทะเลของมณฑลกวางตุ้งและประชาชน

6.      โครงการเขตการค้าเสรี ดำเนินโครงเขตสาธิตการค้าเสรีจีน(กวางตุ้ง) กำหนดเขตการค้าเสรีให้เป็นโครงการสำคัญของจีน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมณฑลกวางตุ้งกับฮ่องกงและมาเก๊า รวมถึงเป็นศูนย์กลางของเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีน ในศตวรรษที่ 21 และเป็นเขตเปิดและปฏิรูปใหม่ของจีน

ในอนาคตหากนครกว่างโจวดำเนินโครงการแผนยกระดับฯ ดังกล่าว และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ได้ จะส่งผลให้นครกว่างโจวกลายเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความร่วมมือเชิงลึกต่าง ๆ กับเมืองรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการค้าและการคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะฮ่องกง มาเก๊า ฝอซานและชิงหย่วน ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะเปลี่ยนนครกว่างโจวให้กลายเป็นแห่งการค้าที่มีความสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรจับตามองพัฒนาการของนครกว่างโจวอย่างไม่ควรกระพริบตา ติดตามและทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้งของนครกว่างโจว ที่เชื่อว่าจะนำพาโอกาสทางธุรกิจมาให้กับผู้ประกอบการไทยอย่างแน่นอน

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน จะคัดสรรบทความและความรู้อันเป็นประโยชน์มาให้ผู้ประกอบการได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้จากเว็บไซต์ www.thaibizchina.com    หรือ จากเฟสบุคแฟนเพจ www.facebook.com/thaibizchina

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม