สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยางเข้ม คัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยางประกาศ ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป มีการยกระดับความเข้มข้นในการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิค 19 รายแรกภายในมณฑลที่เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย โดยมีมาตรการที่น่าสนใจ ดังนี้

  1. ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสาร พร้อมทั้งบริการลงทะเบียนเข้าเมืองเบื้องต้นบนอากาศยานที่เทียบท่าแล้วในทุกเส้นทางบินตรงระหว่างประเทศขาเข้านครซีอาน
  2. กำหนดให้เจ้าหน้าที่บันทึกประวัติการเดินทางและข้อมูลส่วนตัวของผู้โดยสารขาเข้าในประเทศที่เดินทางมาพักเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง
  3. ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ครอบคลุมชาวจีนและชาวต่างชาติ จะต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการด้วยตนเอง 14 วัน โดยเป็นไปตามระเบียบการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ของผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศของคณะกรรมาธิการป้องกันโรคโควิด-19 แห่งมณฑลส่านซี (Further Strengthening the prevention and control of the epidemic situation of the returned personnel from Shaanxi Province)
  4. ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเดินทางมาจากมณฑลอื่นๆ จะต้องกรอกข้อมูลสุขภาพบน Health Statement card (健康申明卡) ที่จะมีให้บริการตามจุดผ่านแดนของสนามบินและสถานีรถไฟในพื้นที่

นอกจากนี้ ผู้โดยสารทั้งหมดจะต้องผ่านขั้นตอนการคัดกรองพื้นฐานที่สนามบินฯ กำหนด ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และแสดงข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม ตามที่เจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นสมควร

ปัจจุบัน สนามบินนานาชาติซีอานเสียนหยาง มีเส้นทางบินตรงระหว่างประเทศที่กลับมาให้บริการแล้ว 2 เส้นทางไปยังประเทศเกาหลีใต้และโปรตุเกส (เส้นทางบินตรงนครซีอาน-ประเทศไทย ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ) นอกจากนี้ เปิดให้บริการเที่ยวบินขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไปยังประเทศรัสเซีย เกาหลีใต้ และ กทม. แล้วรวม 11 เที่ยวบิน/สัปดาห์ ข้อมูลตั้งแต่ 26 ก.พ. 2563  มีผู้เดินทางจากต่างประเทศมายังนครซีอานเเล้ว 3,142 คน โดยเป็นผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสฯ สูงถึง 938 คน หรือคิดเป็น 29.9 ของจำนวนผู้เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งหมด

มณฑลส่านซียังมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฯ ที่กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 6 ราย และมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสฯ ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้ว 2 ราย ซึ่งพบผู้มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยข้างต้นและอยู่ระหว่างการกักตนเองในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน อีก 191 คน คณะกรรมาธิการป้องกันโรคโควิด 19 แห่งมณฑลส่านซี ยังได้แสดงความมั่นใจถึงแผนการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ของผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มความเข้มข้นของการคัดกรองผู้เดินทาง โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มณฑลส่านซีมีกำหนดเปิดภาคการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 30 มี.ค. 2563 และในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในวันที่ 7 เม.ย. 2563 โดยยังไม่มีกำหนดเปิดเรียนในสถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ข้อมูลอ้างอิง

  1. http://shanxi.news.163.com/20/0318/19/F819LE9E04198EVR.html
  2. http://sx.sina.com.cn/news/b/2020-03-19/detail-iimxxsth0194700.shtml
  3. http://news.hexun.com/2020-03-18/200666559.html
Thailand Business Information Center in China, Xi'an

Thailand Business Information Center in China, Xi'an

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

Print

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม