สนามบินฉงชิ่งคึกคัก ยอดผู้โดยสารและสินค้านำเข้า-ส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง

2013年旅客吞吐量排名,制图:LSM607

ภาพ ท่าอากาศยานนานาชาติเจียงเป่ย มหานครฉงชิ่งเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2560 ที่ผ่านมา นายหลิ่ว หวิ๋นหนิง เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานนานาชาติเจียงเป่ย มหานครฉงชิ่ง ได้กล่าวถึงสถิตการให้บริการของท่าอากาศยานฯ ในปี 2559 ดังนี้  (1) ผู้โดยสารเดินทางผ่านเข้า-ออก มีจำนวนกว่า 2,439,400 ราย เฉลี่ยวันละ 7,000 ราย เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 19.2 (2) การนำเข้า-ส่งออกสินค้ามีปริมาณกว่า 116,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2 และ (3) มีการให้บริการเที่ยวบินจำนวน 179,000 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 60 เที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 ซึ่งสถิติดังกล่าวสะท้อนถึงพัฒนาการและการเจริญเติบโตที่โดดเด่น

ปัจจุบัน ท่าอากาศยานนานาชาติเป่ยเจียง มหานครฉงชิ่ง มีเส้นทางการบินทั้งในและระหว่างประเทศ 79 เส้นทางบิน ซึ่งในจำนวนเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่ใช้สำหรับการขนส่ง 20 เส้นทาง ล่าสุด ท่าอากาศยานฯ ได้เปิดเส้นทางบินตรงไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ๆ หลายเส้นทาง อาทิ กรุงเทพฯ (ประเทศไทย) เมืองญาจาง (เวียดนาม) เมืองดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) กรุงมอสโก (รัสเซีย) และเมืองนาโกย่า (ญี่ปุ่น) และคาดว่าในอนาคตท่าอากาศยานนานาชาติเป่ยเจียงจะเป็นสถานีขนส่งทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในจีนภาคตะวันตกนายหลิ่ว หวิ๋นหนิง ยังได้กล่าวอีกว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของมหานครฉงชิ่งมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการใช้จ่ายและการบริโภคของภาคชาวฉงชิ่งได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าสินค้าผ่านด่านศุลกากรท่าอากาศยานนานาชาติเป่ยเจียงมีอัตราเพิ่มสูงขี้นถึงร้อยละ 33.5 เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าสด และสินค้าที่มีอายุการบริโภคสั้น เมื่อปี
2558 ที่ผ่านมาด่านศุลกากรดังกล่าวได้ตรวจสอบการนำเข้าปลาแซลมอนถึง 1,779.96 ตัน มีมูลค่า 9,917,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นเป็นปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ในด้านมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 96.63ในขณะเดียวกันกรมศุลกากรมหานครฉงชิ่ง ก็ได้ให้บริการยกระดับการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรที่ด่านเป่ยเจียงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ ได้แก่ การออนไลน์ข้อมูลใบ

อนุญาตหรือใบรองรับการนำเข้าสินค้าสดและสินค้าที่เน่าเสียง่ายเพื่อให้สามารถผ่านพิธีการศุลกากรได้อย่างรวดเร็วและเกิดความเสียหายน้อยที่สุด อีกทั้งยังเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะรักษามาตรฐานและคุณภาพการ

บริการดังกล่าวให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

อนึ่ง ปัจจุบันท่าอากาศยานนานาชาติเจียงเป่ยมหานครฉงชิ่ง มีเส้นทางการบินตรงระหว่างมหานครฉงชิ่ง- กรุงเทพฯ ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง โดยสายการบินไทยสมายล์และสายการบินแอร์เอเชีย เส้นทางบินไปยังภูเก็ต ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง โดยสายการบิน South China สายการบินเสฉวน และสายการบินเทียนจิน เส้นทางบินไปยังเชียงใหม่ ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง โดยสายการบินซานตง

ด้านการส่งสินค้าไทยออกไปยังมหานครฉงชิ่ง โดยที่มหานครฉงชิ่งตั้งอยู่บริเวณตอนในของภาคตะวันตกของจีน และเป็นพื้นที่ที่ไม่มีทางออกทะเล การนำเข้า-ส่งออกสินค้าจะต้องอาศัยการนำเข้าและส่งออกผ่านมณฑลอื่น ส่วนใหญ่จะใช้เส้นทางการขนส่งทางทะเลผ่านกวางโจว เซี่ยงไฮ้ เป็นต้น จากนั้นใช้เส้นทาง  ทางถนนหรือทางรถไฟกระจายสินค้ามายังพื้นที่ภาคตะวันของจีน ซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ดังนั้นเส้นทางการบินจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของการขนส่ง ท่าอากาศยานนานาชาติเจียงเป่ยซึ่งเป็นสนามบินหลักของมหานครฉงชิ่งจึงเป็นสนามบินที่มีความสำคัญในด้านการขนส่ง โดยเฉพาะเป็นสนามบินที่ ได้รับการอนุมัติให้สามารถนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ อาทิ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ อาหารทะเลแช่แข็ง ผัก-ผลไม้ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ หรือนักธุรกิจไทยที่สนใจนำเข้าสินค้าและผลไม้ไทย มายังมหานครฉงชิ่ง ท่าอากาศยานเจียงเป่ยสามารถเป็นช่องทางขนส่งสินค้าทางอากาศที่สำคัญ

Writer

Writer

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

Print

COMMENT

avatar
  Subscribe  
Notify of

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม